Politieke jongeren: kies je eigen pensioenfonds

De jongerenorganisaties van VVD, PvdA en D66 hebben gisteren gezamenlijk een plan gepresenteerd voor een nieuw pensioenstelsel. Dat plan moet volgens de jongeren helpen om het generatieconflict rond pensioenen te beslechten en het stelsel eerlijker en toekomstbestendiger maken.

In het plan van de JOVD, Jonge Socialisten en Jonge Democraten gaan zelfstandigen (zzp’ers) ook verplicht pensioensparen. Belangrijk punt van de jongeren is verder om mensen pensioen te laten sparen op individuele rekeningen die vervolgens wel collectief belegd worden. Deelnemers kunnen hun eigen ‘erkende’ pensioenbeheerder kiezen. Zij zijn zodoende niet meer verplicht gebonden aan het pensioenfonds van de sector of de keuze van de werkgever.

Nu onttrekt door de opkomst van de zzp’er een groeiende groep van rond een miljoen werkenden zich aan de verplichtstelling om pensioen te sparen. Dat zet de houdbaarheid van het pensioenstelsel onder druk. Ook is er al langer kritiek op de zogenaamde ‘doorsneepremie’ die tot ongewenste solidariteit zou leiden tussen oud en jong. Omdat jongeren steeds vaker van baan en contractvorm wisselen is het systeem voor hen ongunstig. Ook moet het plan een oplossing bieden voor de ‘perverse’ solidariteit die nu plaatsvindt tussen laagopgeleide en hoogopgeleide pensioendeelnemers. Jongeren en laagopgeleiden betalen voor hun pensioen relatief meer dan ouderen en hoogopgeleiden, zo is de analyse.

Economen als Barbara Baarsma van onderzoeksbureau SEO en oud-DNB-directeur Lex Hoogduin reageerden positief op het plan. Hoogleraar economie Lans Bovenberg is kritischer. Hij stelt dat de keuzevrijheid moeilijk uitvoerbaar is en dat de overgang naar het nieuwe stelsel onvoldoende is uitgedacht.