DigiD’s van 100.000 spookburgers ingetrokken

De DigiD’s van ongeveer honderdduizend zogeheten ‘spookburgers’ worden opgeheven. Dat staat in een Kamerbrief van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. De maatregel wordt genomen om de toeslagenfraude tegen te gaan, meldt Binnenlands Bestuur.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties arriveert op het Binnenhof voor de ministerraad. Foto ANP / Martijn Beekman

De DigiD’s van ongeveer honderdduizend zogeheten ‘spookburgers’ worden opgeheven. Dat staat in een Kamerbrief van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. De maatregel wordt genomen om de toeslagenfraude tegen te gaan, meldt Binnenlands Bestuur.

Het gaat om 427.000 mensen die geregistreerd staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) als VOW (Vertrokken Onbekend Waarheen) en van wie wordt gedacht dat ze zijn vertrokken naar het buitenland. Van ongeveer honderdduizend VOW’s wordt echter vermoed dat ze toch in Nederland verblijven, maar niet vindbaar willen zijn. Plasterk schrijft in de brief:

“Deze mensen hebben er wellicht baat bij om onder de radar te blijven, bijvoorbeeld om geen verkeersboetes te betalen.”

Een werkgroep van het ministerie is bezig om deze mensen toch weer boven water te krijgen. Het opheffen van de DigiD’s moet VOW’s in ieder geval de toegang tot de digitale overheid ontzeggen om zo te voorkomen dat ze nog een beroep kunnen doen op overheidsdiensten.

Plasterk wil ook dat DigiD’s worden ingetrokken als er afwijkende patronen te zien zijn bij de inschrijving in de GBA en ‘opvallende aanvraag- en gebruikspatronen’ van DigiD’s.

    • Anouk Eigenraam