Baanbrekende kunst

GAAN // TIMESHIFT FESTIVAL GRONINGEN MEI EN JUNI 2013, timeshift. nu

In de westerse cultuurgeschiedenis is 29 mei 1913 een keerpunt. Die dag beleefde Le Sacre du Printemps zijn wereldpremière in Parijs: een ballet van Sergej Diaghilevs Les Ballets Russes op muziek van de Russische componist Igor Stravinsky met kostuumontwerpen van de kunstenaar Nikolai Rjorich. Het ballet verbeeldt een heidens ritueel, in de compositie wordt ritme even belangrijk gevonden als de melodie. In de voorstelling verwezen de makers naar de primitieve oorsprong van de menselijke beschaving. Dat werd door het publiek als een grote schok ervaren; het was het grootste muziek- kunstschandaal van de 20e eeuw. Sommigen vonden het grof, onbetamelijk en de kunst onwaardig, anderen zagen het juist positief; nieuwe wegen werden ingeslagen. Deze kunstenaars durfden nieuwe bronnen aan te boren en schetsten nieuwe perspectieven die bepalend bleken voor de westerse kunst en cultuur in de volgende honderd jaar. In mei en juni 2013 organiseren de eenentwintig samenwerkende Groninger kunstinstellingen een festival rondom het thema ‘doorbraak’. Aanleiding is het eeuwfeest van de première van Le Sacre du Printemps. Dat is het moment om te onderzoeken welke vernieuwing mogelijk is in de eenentwintigste-eeuwse kunst. De urgentie en noodzaak van die vernieuwing staan voor de organisatie vast. De maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en de plaats van kunst in de maatschappij in het bijzonder vragen om verandering. Maar is het na een eeuw van razendsnelle vernieuwingen nog steeds mogelijk buitengewone inzichten, onalledaagse antwoorden en verrassende uitdrukkingsvormen te vinden? Het festival organiseert vernieuwing door de juiste mensen bij elkaar te brengen, hen te prikkelen en te inspireren. Tijdens het Timeshift Festival zijn er veel verschillende activiteiten waaraan je kunt deelnemen. In een stadswandeling door de Groninger binnenstad wordt aan de hand van het verhaal van Neerlandofiel Peter de Grote en via gedichten uit de Russische literatuur verteld over de relatie tussen Groningen en Rusland, en op diverse locaties zijn exposities ingericht met moderne en baanbrekende kunst. Waaronder bijvoorbeeld de installatie ‘Sound Modulated Light’, een interactieve installatie waarbij je zelf een geluidskunstwerk kunt creëren en ‘A World Beyond the Loudspeaker’, een choreografie voor geluid en licht.