Tegenvaller van ruim acht miljard

Door de tegenvallende economie krijgt het kabinet dit jaar veel minder geld uit belastingen binnen. Samen met lagere inkomsten uit premies gaat het om een tegenvaller van 8,3 miljard euro.

Dit blijkt uit de Voorjaarsnota die gisteren is gepubliceerd. De lagere inkomsten zorgen ervoor dat het begrotingstekort voor dit jaar op 3,3 procent uitkomt, zoals het Centraal Planbureau in maart al aangaf. Het kabinet ging eind vorig jaar nog uit van 2,6 procent.

Minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) benadrukte gisteren dat „het economische beeld sinds maart is verslechterd”. Hij noemde het begrotingstekort van 3,3 procent „een tussenstand”. Volgende maand komt het CPB met nieuwe prognoses.

Dit jaar gaat de Europese Commissie akkoord met een tekort dat hoger is dan 3 procent. Voor 2014 wil het kabinet vasthouden aan een maximaal tekort van 3 procent. In augustus besluit het kabinet of er extra moet worden bezuinigd.

De belastinginkomsten lopen over een breed front terug. Zo valt de winstbelasting 2 miljard euro lager uit, de btw-opbrengst 2,1 miljard en de loonbelasting 2,4 miljard. De belasting op auto’s levert 500 miljoen minder op, accijnzen 600 miljoen.

Ook wat betreft uitgaven krijgt de staat dit jaar tegenvallers te verwerken. Zo was al bekend dat de afdracht aan de EU mogelijk 500 miljoen hoger uitvalt. Ook de uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen komen 500 miljoen hoger uit. Om de tegenvallers te compenseren mogen ministeries bij hun uitgaven geen inflatiecorrectie doorvoeren. Dat levert 600 miljoen euro op.

CDA’er Eddy van Hijum noemt het opvallend dat Sociale Zaken zijn tegenvaller van 0,5 miljard niet zelf hoeft te compenseren. In ruil daarvoor wordt de prijscompensatie voor de departementen niet doorgevoerd. „Dat is een fundamentele keuze, want er komt nu extra druk op de bezuinigingen die ministeries al moeten doorvoeren.” Volgens hem kunnen de voorgenomen bezuinigingen niet zonder consequenties blijven, bijvoorbeeld bij Justitie of bij organisaties zoals de Belastingdienst. „Dit kabinet bezuinigt al 1 miljard extra op de departementen, daar komt nu weer ruim een half miljard bij.”