Succes voor Brabantse lobby

Na een lobby van twee jaar besloot Tesla zich in Nederland te vestigen. Vooral het Nederlandse belastingklimaat bleek aantrekkelijk.

None

Zelf heeft hij nog geen testrit gemaakt, in zo’n „iPod op wielen”. „Ik heb een keer in een Tesla gezeten, maar daar bleef het helaas bij”, zegt Bodo de Wit van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). „Er is mij verteld dat je echt vooruit schiet.” De Wit was de afgelopen twee jaar nauw betrokken bij de vestiging van de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s in Nederland.

Over twee weken opent Tesla zijn Europese hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas. Daarnaast bouwt Tesla in Tilburg een distributiecentrum, waar de elektrische auto’s ook zullen worden afgemonteerd. En in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat komt een showroom.

Voor Bodo de Wit begon het met een tip in de zomer van 2010. De Wit werkt voor de BOM, een overheidsinstantie die buitenlandse bedrijven naar Noord-Brabant wil halen. Tesla Motors, zo hoorde De Wit, wilde zich in Europa vestigen.

De Wit seinde daarop het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken dat net als de BOM buitenlandse bedrijven belobbiet – maar dan op grotere schaal. Het NFIA heeft vestigingen over de hele wereld en vertelt bedrijven over „de centrale ligging van Nederland in Europa”, „de goede infrastructuur”  en de „meertaligheid van de bevolking”, maar bovenal over het interessante vestigings- en belastingklimaat. Het NFIA-kantoor in San Francisco vond gehoor bij Tesla.

Toen volgden de conference calls en inspectiebezoeken. De Wit maakte er veel mee. Zo’n acht keer ontving hij een Tesladelegatie in Nederland. Het was dan aan hem om de bezoeken in goede banen te leiden. „Mensen bij elkaar brengen”, omschrijft De Wit zijn functie. De Amerikanen in hun beige vrijetijdsbroeken en de Nederlanders strak in het pak.

De Wit liet bedrijventerreinen in Noord-Brabant zien, waar al veel distributiecentra zijn gevestigd. Hij organiseerde een avond waarop een andere Amerikaanse firma over zijn – positieve – ervaringen vertelde. Hij zocht contact met de gemeente Tilburg, zodat vergunningen snel zouden worden geregeld. Toen Tesla een personeelsfunctionaris invloog, selecteerde De Wit drie uitzendbureaus. En vastgoedkantoren presenteerden hun bedrijfspanden.

Tesla bezocht ook België, maar koos uiteindelijk voor Nederland. De stakingsbereidheid van de Belgische vakbonden speelde mee in de beslissing. Maar bovenal viel de keuze op Nederland vanwege de gunstige belastingtarieven voor buitenlandse bedrijven, zegt Tesladirecteur Europese verkoop Bryan Batista. Ook de „progressieve houding” van de Nederlandse overheid ten opzichte van elektrische auto’s noemt Batista een gunstige factor. De overheid wil dat in 2025 één miljoen elektrische auto’s rondrijden en heeft een aantal stimuleringsmaatregelen opgezet.

Toen de keus op Nederland was gevallen, besloot Tesla het distributiecentrum in Tilburg te vestigen. In Tilburg zijn de vastgoedprijzen lager dan in de Randstad en de ligging ten opzichte van de havens van Rotterdam en Antwerpen is gunstig, zo zegt Bodo de Wit van de BOM.

In Brabant zorgt de komst van het distributiecentrum van Tesla direct voor honderd nieuwe banen. Het provinciebestuur droomt al van samenwerkingen met andere bedrijven en onderwijsinstellingen. En de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij hoopt dat nu het grote Tesla Tilburg heeft gevonden, meer bedrijven zullen volgen. De Wit spreekt binnenkort een bedrijf in New York over een vestiging in Brabant. „In zo’n gesprek is Tesla een aantrekkelijk voorbeeld.”

    • Eva de Valk
    • Dolf de Groot