Strijd om de energie van de zon

Er dreigt een handelsoorlog over zonnepanelen, maar de aanleiding lijkt wankel. Westerse producenten overdrijven waarschijnlijk de gevolgen van goedkope Chinese kit op het welzijn van de sector. Winsten op panelen zouden omhoog moeten, maar straftarieven en mogelijke Chinese vergeldingsacties zouden er juist voor kunnen zorgen dat de concurrentiepositie van zonne-energie verslechtert.

De EU volgt binnenkort mogelijk het voorbeeld van de VS door tarieven te heffen op de import van panelen uit China, in reactie op ‘dumping’. China dreigt ondertussen met tarieven op polysiliconen, het basismateriaal voor de panelen. De markt daarvoor wordt nog gedomineerd door Westerse fabrikanten.

Er bestaat geen twijfel dat makers van zonnepanelen te lijden hebben. Drie jaar geleden bedroegen hun winstmarges volgens consulentenbureau IHS nog 30 procent. Eind vorig jaar verkochten ze hun producten met verlies, als gevolg van uit de hand gelopen overcapaciteit. De Chinese fabrikanten weten de druk beter te doorstaan dankzij goedkope leningen en andere stimulansmaatregelen door Beijing.

Toch is er meer aan de hand. Om te beginnen is de prijsafname van 80 procent sinds begin 2010 voor het grootste deel veroorzaakt door dalende productiekosten. Verliezen en overheidshulp komen vaak voor in sectoren die worden gekenmerkt door technologische innovatie.

Bovendien hebben Westerse makers van panelen ook niet bepaald schone handen wat betreft overheidshulp. Zonder gulle subsidies om zonnepanelen te bevorderen zouden ze er waarschijnlijk helemaal niet zijn. In het dertigjarige bestaan van de sector zijn winstmarges op zonnepanelen volgens Paula Mints, een analist op het gebied van zonne-energie, in 2004-2008 boven vijf procent uitgekomen.

Straftarieven drijven echter de kosten op voor iedereen. Daar is niemand bij gebaat, nu de pijn van paneelmakers heeft bijgedragen tot een toename in vraag naar zonne-energie. Subsidies hebben die trend nog versneld. Dankzij dalende kosten in de hele productieketen kan zelfs ongesubsidieerde zonne-energie in sommige markten al concurreren met fossiele brandstoffen. Bredere concurrentiekracht lijkt binnen handbereik.

Kolen, olie, aardgas, en alternatieve bronnen van groene energie zouden de echte winnaars zijn van een handelsoorlog in de zonnesector.

Breakingviews is een dagelijks financieel commentaar uit het buitenland. Vertaling Frank Kuin.

    • Christopher Swann
    • Kevin Allison