Kabinet krijgt mogelijk steun SP

Het kabinet zoekt actief steun bij de SP om maatregelen uit het sociaal akkoord door de Eerste Kamer te krijgen. De partij stelt zich op zijn beurt „coöperatief” en „welwillend” op ten opzichte van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA). Dat bevestigen bronnen bij de SP en rondom Asscher.

In april maakte het kabinet-Rutte II een reeks afspraken met vakbonden en werkgevers over de hervorming van de arbeidsmarkt. Zo zal de werkeloosheidsuitkering (WW) worden teruggebracht van maximaal 38 naar 24 maanden, wordt het ontslagrecht vereenvoudigd en komt er meer zekerheid voor flexwerkers. Asscher is van plan deze afspraken in het najaar als wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen.

Voor die wetsvoorstellen heeft het kabinet een meerderheid in de Tweede Kamer, maar nog niet in de Eerste Kamer. Met acht zetels zou de SP de coalitie van VVD en PvdA in de senaat in één keer aan een meerderheid kunnen helpen.

De ouverture van de SP is opmerkelijk. Tot nu toe werd er op het Binnenhof gedacht dat het kabinet in de Eerste Kamer afhankelijk zou zijn van het CDA of van de coalitie waarmee in februari een akkoord werd gesloten over de woningmarkt: D66, ChristenUnie en SGP. De mogelijkheid van een derde route via de SP verstevigt Asschers onderhandelingspositie ten opzichte van de andere oppositiepartijen.

De SP is met name enthousiast over de maatregelen om de flexibilisering van de arbeidsmarkt terug te dringen. De tekst in het sociaal akkoord is volgens SP-leider Roemer „voor 95 procent overgenomen” uit een initiatiefwetsvoorstel van zijn partij.

Over de verkorting van de WW en de vereenvoudiging van het ontslagrecht is de SP kritischer, maar de partij zou bereid zijn haar bezwaren te laten varen in ruil voor compenserende maatregelen. Gedacht zou moeten worden aan een snellere opbouw van de ontslagvergoeding en het tijdelijk afschaffen van de belasting op vervroegde pensionering. „We beoordelen de wetsvoorstellen van Asscher pas als ze er liggen”, zegt Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt (SP). „Maar over het geheel kent het sociaal akkoord meer plussen dan minnen.”

Het kabinet heeft herhaaldelijk laten weten op zoek te zijn naar een „zo breed mogelijk draagvlak” voor de afspraken uit het sociaal akkoord. Van de oppositiepartijen weigert alleen de PVV te onderhandelen. De meeste andere partijen willen pas praten over mogelijke steun wanneer duidelijk is of het kabinet in 2014 extra gaat bezuinigen.

In de afgelopen jaren keerde de SP zich tegen grote hervormingen zoals de verhoging van de AOW-leeftijd en het pensioenakkoord dat het kabinet-Rutte I sloot met de sociale partners. In de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 benadrukte de partij compromissen te willen sluiten in ruil voor regeringsdeelname.

    • Thijs Niemantsverdriet