Autopsie op foetus en baby kan net zo goed met MRI

None

Het vaststellen van de doodsoorzaak bij overleden baby’s kan net zo goed plaatsvinden met een MRI-scan als door een traditionele lijkschouwing waarbij in het lichaam geneden wordt. Britse artsen hebben dat voor het eerst in een groot vergelijkend onderzoek vastgesteld (The Lancet, 16 mei).

Ouders van overleden kinderen hebben er vaak grote moeite mee om pathologen te laten snijden in het lichaam van hun pas overleden kind. In Engeland daalde de bereidheid van ouders om toestemming te geven voor autopsie tussen 2000 en 2007 van 55 naar 45 procent voor foetussen en van 28 naar 21 procent voor pasgeborenen.

Juist in deze groepen blijkt nu een niet-invasieve autopsie op basis van MRI-beelden bijna net zo effectief als opensnijden. De Britse artsen lieten bij 400 overleden kinderen de doodsoorzaak onafhankelijk via beide methodes vaststellen. Bij foetussen en kinderen jonger dan 1 jaar bleek de diagnose in 92 procent van de gevallen gelijk, volgens de artsen voldoende om MRI in deze groep als een betrouwbaar alternatief te beschouwen. Op MRI-beelden zijn vooral anatomische afwijkingen goed te zien, die in deze groep vaak de oorzaak zijn van sterfte.

In de groep kinderen van 1 tot 16 jaar kwam de diagnose in slechts iets meer dan de helft van de gevallen overeen. Dat wijten de onderzoekers aan het feit dat in deze groep vaak infecties de oorzaak zijn van sterfte. Die zijn niet goed te zien op MRI-beelden, maar blijken wel duidelijk uit anatomisch onderzoek.

De Britten hopen dat ouders eerder zullen toestemmen in autopsie op hun kind, nu er een betrouwbaar alternatief is voor snijden. Dat is in het belang van de wetenschap, maar ook van de familie als er sprake is van aangeboren afwijkingen.

Sander Voormolen

    • Sander Voormolen