427.000

Dit gemiddelde honorarium van de kaakchirurg is bijna het dubbele van de 270.000 euro die de medisch specialist maximaal mag verdienen. Minister Schippers grijpt in: tarieven gaan naar beneden. De kaakchirurg kan zich opmaken voor een 37 procent lager inkomen. Doet u uw mond maar open.