Rusland bij de EU, dan zijn we zelfvoorzienend

De laatste tijd horen we veel over Europa: eerst een crisis in Griekenland, dan nieuwe besluiten om onder de afgesproken drie procent van het begrotingstekort te komen.

Moet Europa samen als één land of niet?

Economisch gezien heeft de EU ons heel wat opgeleverd. Met Rusland erbij zou Europa ook zelfvoorzienend kunnen zijn. Met gas uit Rusland, energie van windmolenparken en industrie uit Duitsland minimaliseren we onze import. Dit levert ons veel geld op. Er zijn ook nadelen. Door de crisis zijn vooral Zuid-Europese landen in problemen gekomen. Zij hebben geld nodig om hun economie op gang te krijgen. Dat geld komt van de overige EU- lidstaten. Nederland blijft hierdoor maar miljarden pompen in Griekenland en andere landen.

Ook militair gezien zijn er voor- en nadelen. Als alle landen hun defensiemachten samenvoegen tot een soort superleger kunnen we eventuele invallen uit andere delen van de wereld voorkomen en ‘ons’ Europa beschermen. Maar door het afschaffen van een leger voor elk land apart, verliest het land zijn eigen defensie, en dit maakt het weerloos voor aanvallen van andere Europese landen aangezien het superleger moeilijk verdeeld kan worden.

Uiteindelijk weten we niet wat ons te wachten staat, dat wijst de toekomst uit!

Hendrik Bosma, 14 jaar

Derdejaars gymnasiumleerling van het Onze Lieve Vrouwelyceum Breda

    • Hendrik Bosma