Remkes: VVD moet giften in natura ook openbaren

VVD-prominent Johan Remkes vindt dat zijn partij giften in natura wel openbaar moet maken. In het jaarverslag over 2012 schrijft de VVD dat het geen melding maakt van giften in natura omdat dit niet wettelijk verplicht is. Volgens Remkes, die zich tussen 2002 en 2007 als minister van Binnenlandse Zaken bezig hield met het aanscherpen van integriteitsregels voor politieke partijen, zouden „substantiële bijdragen in natura” wel moeten worden gemeld.

Giften in natura leidden afgelopen jaar tot ophef bij de VVD. Staatssecretaris Frans Weekers kreeg voor de verkiezingen een reclamezuil cadeau van de Limburgse VVD-coryfee Jos van Rey, die later van corruptie werd verdacht. Weekers moest volgens partijregels de zuil melden en er toestemming voor vragen, maar verzuimde dat. De staatssecretaris zei in eerste instantie niets van de zuil te weten, maar moest die bewering later intrekken. Van Rey sponsorde ook andere VVD’ers.

Remkes, nu commissaris van de koning in Noord-Holland, wil niet op de situatie bij de VVD ingaan. Maar gevraagd naar het jaarverslag zegt hij: „In het algemeen vind ik dat partijen vanwege het belang van controleerbaarheid naar de geest van de wet moeten handelen, en niet het minimale moeten doen wat de letter van de wet van ze vereist.” Overigens is het de laatste keer dat partijen giften in natura geheim kunnen houden. Nieuwe wetgeving bevat de plicht deze bekend te maken, als ze meer waard zijn dan 4.500 euro.

De VVD heeft van de grote partijen de minste regels over integriteit en transparantie van geldstromen.

VVD bestaat 65 jaar: pagina 8

    • Derk Stokmans