Ouders: bewaak zelf kindergebitten

Schaf de standaard halfjaarlijkse tandartscontroles voor kinderen af. Leer in plaats daarvan ouders van jongere kinderen al vroeg om het risico op tandbederf in de kindergebitten juist in te schatten. Dat levert niet alleen gavere gebitjes op maar is op termijn ook nog eens goedkoper. Dat concludeert tandarts Erik Vermaire in een proefschrift waarop hij vandaag aan de Universiteit van Amsterdam promoveert.

Vermaire onderzocht het effect van verschillende preventiemaatregelen voor tandbederf bij kinderen in een centrum voor tandzorg in Den Bosch. Daartoe wees hij 179 zesjarige kinderen willekeurig toe aan één van drie onderzoeksgroepen. In de eerste groep kregen de ouders instructies hoe zij de gebitten van hun kinderen zorgvuldig moesten borstelen en hoe ze de doorbraak van het blijvende gebit bij hun kinderen goed moesten volgen (in die fase lopen kinderen een verhoogd risico op tandbederf). Deze kinderen gingen niet standaard een of twee keer per jaar naar de tandarts – de tandarts of mondhygiënist bepaalde op basis van hoe goed het ging wanneer de kinderen weer moesten terugkomen. Hoe beter het ging, hoe minder vaak ze hoefden.

In de andere twee onderzoeksgroepen kwamen de kinderen standaard tweemaal per jaar op controle en werden de kauwvlakken van de kiezen preventief dichtgelakt. In een van deze twee groepen kregen de kinderen vier maal per jaar een fluoridebehandeling en in de andere werden de kinderen tweemaal gefluorideerd.

Na drie jaar bleek dat de kinderen in de eerste groep aanmerkelijk minder gaatjes hadden dan die in de andere twee groepen. Wel bleken de tandartskosten in het eerste jaar van het onderzoek aanmerkelijk hoger te zijn bij de zelfzorggroep en de vier-keer-fluoridegroep, dan bij de twee-keer-fluoridegroep. Maar de verschillen waren in het derde jaar al verdwenen en op termijn zal de zelfzorggroep goedkoper zijn.

Uit een enquête bleek dat 12 procent van de ondervraagden nauwelijks tot geen geld, tijd of moeite wilde besteden aan de gebitsgezondheid van hun kinderen. Opvallend was daarbij de slechte mondhygiëne en de eetgewoontes van de kinderen van deze ouders.

    • M.A.J. Eijkman