Opsplitsing van NIOD gaat toch niet door

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) past haar plannen voor de samenvoeging van haar onderzoeksinstituten op het gebied van de geesteswetenschappen aan. Zo wordt het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies niet gesplitst in een collectiedeel en een onderzoeksdeel, zoals eerst de bedoeling was. De sterke focus op e-humanities, het bestuderen van grote gedigitaliseerde tekstbestanden, verdwijnt.

Dat blijkt uit een beleidsnotitie die de KNAW vandaag aan de betrokken instituten heeft gestuurd. Woordvoerder David Barnouw van het NIOD zegt in een eerste reactie dat hij blij is dat de KNAW het NIOD niet langer wil opsplitsen. „Er moet nog veel worden uitgezocht en uitgewerkt, maar we zijn tevreden over deze koerswijziging. Wij praten graag mee om ervoor te zorgen dat de bijzondere missie en identiteit van het NIOD behouden blijft.”

In het oorspronkelijke plan van de KNAW werden de collecties van NIOD, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Meertens Instituut weggehaald bij de onderzoekers en ondergebracht in het gebouw van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. De onderzoekers zouden bij elkaar komen te zitten op een andere locatie in de stad.

Vooral de opsplitsing van het NIOD leidde de afgelopen week tot veel commotie. De kerncollectie van het NIOD wordt nu van verhuizing gevrijwaard. Die komt, aldus de KNAW, samen met de „publieksfunctie” en de onderzoekers op één plek.

Theo Mulder, directeur Instituten van de KNAW, is blij met de notitie. „De clustering van de instituten gaat door. We hebben er alleen voor gekozen om dat meer bottom up te doen. Ook brengen we nu een duidelijk onderscheid aan tussen de onderzoeksgroepen die zich wél en niet met e-humanities gaan bezighouden.”

In de notitie wordt ook de mogelijkheid geopperd dat het KITLV in Leiden blijft, zoals het instituut zelf graag wil. Directeur Gert Oostindie zegt dat hij het bestuur van de KNAW complimenteert omdat er goed geluisterd is naar de bezwaren van de instituten. „Wij zijn in gesprek met de Akademie en de Universiteit Leiden om tot een goede oplossing te komen.”

    • Bart Funnekotter