Obama verdedigt inzet drones na kritiek

De Amerikaanse president Obama heeft gisteren geprobeerd de aanzwellende kritiek op de grootschalige inzet van drones door de Verenigde Staten in landen als Pakistan, Jemen en Somalië te ontzenuwen. Dat deed hij door striktere regels aan te kondigen voor het gebruik van de op afstand bestuurde onbemande vliegtuigjes, die worden ingezet om verdachten van terroristische aanslagen te elimineren.

De inzet van drones heeft tot veel kritiek geleid omdat er zoveel burgerdoden bij vallen. Dit leidt tot woede en psychische klachten bij de lokale bevolking. Obama erkende in zijn rede tot de Nationale Defensie Universiteit dat de drone-aanvallen geen „panacee” zijn en dat hij de onbedoelde burgerdoden betreurt. Daarom zei hij nieuwe richtlijnen voor de inzet van drones te hebben goedgekeurd. Op de details ervan ging hij echter nauwelijks in.

Tegelijk verdedigde Obama het gebruik van drones vurig. „De acties van de Verenigde Staten waren legaal, effectief en noodzakelijk”, betoogde hij. Hij wees erop dat het Congres toestemming had gegeven voor het gebruik van geweld tegen Al-Qaeda en aanverwante terreurgroepen. Obama zei hij het Congres regelmatig heeft ingelicht over drone-aanvallen, maar die informatie is vaak geheim en niet toegankelijk voor het publiek.

Volgens de nieuwe richtlijnen die Obama heeft ondertekend zal het ministerie van Defensie de leiding nemen over de inzet van drones. Nu gaat de CIA hier nog over. Deze verandering zorgt ervoor dat het Amerikaanse Congres de drone-operaties beter kan controleren.

In het nieuws: pagina 4-5