Jeugdzorg: laat ouders in probleemgezin verplicht testen

Doordat Bureau Jeugdzorg ouders in probleemgezinnen niet kan verplichten zich psychologisch te laten onderzoeken, is niet goed vast stellen hoeveel gevaar kinderen in zo’n gezin lopen. Dat zegt vicevoorzitter Jan-Dirk Sprokkereef van Jeugdzorg Nederland in een vraaggesprek met deze krant, naar aanleiding van de dood van de broertjes Ruben (9) en Julian (7).

De landelijke Expertgroep Jeugdrechters onderschrijft het probleem, dat zich voordoet in complexe scheidingszaken, waarin ouders elkaar ervan beschuldigen ‘gestoord’ te zijn. Volgens de Groningse jeugdrechter Dia Flinterman is voor jeugdzorg in zulke zaken moeilijk te bepalen wat er precies aan de hand is. Meestal weigeren ouders psychologisch onderzoek. „Ik zou willen dat we ouders kunnen verplichten mee te werken. Heel veel ouders willen niet dat er naar hen en hun rol in de situatie wordt gekeken. Het probleem ligt niet bij mij, zeggen ze.”

Sprokkereef, ook bestuurder van Bureau Jeugdzorg Utrecht, wil dat de mogelijkheden om onwillige ouders toch te laten onderzoeken, worden onderzocht. „Uit respect voor de familie” gaat hij niet in op de zaak van Ruben en Julian, wel op de vragen die deze oproept. Een daarvan is of jeugdzorg is toegerust voor hulpverlening aan kinderen die klem zitten in een ‘vechtscheiding’. Dit komt volgens Sprokkereef steeds vaker voor. Het gezin van Ruben en Julian was wegens de moeilijke scheiding van de ouders al jaren bekend bij Jeugdzorg, blijkt uit rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming. De vader werd op 7 mei gevonden, hij had zelfmoord gepleegd. De politie gaat ervan uit dat hij zijn zoons heeft omgebracht.

Scheidingen zijn een zaak voor jeugdzorg als de veiligheid van de kinderen in het geding is. Maar Bureau Jeugdzorg mist volgens Sprokkereef „het instrumentarium” om kinderen goed te kunnen helpen. „Voor ons is het heel moeilijk om de strijd tussen ouders te stoppen, terwijl dáár de oplossing ligt voor de problemen van het kind.”

Vraaggesprek: pagina 11Morgen in NRC Weekend: vechtscheidingen

    • Joke Mat
    • Enzo van Steenbergen