Jack Lew is een groentje als minister van Financiën

De nieuwe minister van Financiën van de Verenigde Staten, Jack Lew, moet nog veel leren. Hoewel hij veel verstand heeft van begrotingen, lijkt hij de komende tijd juist behoefte te hebben aan andere kwaliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van de mondiale diplomatie, de tenuitvoerlegging van het toezicht en het in de hand houden van de gevolgen van schandalen.

Een grote begrotingsdeal leek een topprioriteit na de herverkiezing van president Obama vorig jaar november. Maar de voorspellingen over het begrotingstekort zijn ingehaald door een vroegtijdige verhoging van de belastingen, het mislukken van het tegenhouden van omvangrijke bezuinigingen en een aantrekkende economie. Omdat het tekort naar verwachting zal dalen naar 2 procent van het bruto binnenlands product in 2015, is een deal niet langer zo urgent meer.

In plaats daarvan is een van de voornaamste taken van Lew, als voorzitter van de Financial Stability Oversight Council, nu het invoeren van de Dodd-Frank act (een nieuw stel regels en voorschriften voor de financiële sector). Hij moet er onder meer voor zorgen dat andere landen zich aansluiten bij de Amerikaanse aanpak. Coördinatie is van essentieel belang op gebieden als de derivatenhandel, een ordelijke afwikkeling van de activiteiten van in moeilijkheden geraakte financiële firma’s en de implementatie van nieuwe normen voor het bankkapitaal.

Tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat werd Lew deze week geconfronteerd met een brief van buitenlandse toezichthouders, waarin werd geklaagd over het gebrek aan vooruitgang bij het ontwikkelen van grensoverschrijdende regels voor zogenoemde swaps. Hij noemde de brief „slecht-geïnformeerd” en zei dat er al veel was bereikt. Het hekelen van zijn Europese partners is niet verstandig, ook al is het vrijgeven van een brief in plaats van het rechtstreeks contact leggen met de Amerikaanse toezichthouders ook geen voorbeeld van fantastische diplomatie.

Lew moest ook de schade zien te beperken die was ontstaan door de onrust rond de Internal Revenue Service (de Amerikaanse belastingdienst). Die dienst, die onder zijn verantwoordelijkheid valt, had rechtse non-profitorganisaties benadeeld vóórdat Lew het roer bij Financiën overnam.

Na een paar aanvankelijke missers bleef zijn voorganger Tim Geithner over het algemeen kalm en bedaard toen hij onder vuur lag. Nadat hij had geholpen de financiële crisis te bestrijden, was het omgaan met lastige politici voor hem misschien een verlichting. Andere landen wisten ook wat ze aan Geithner hadden. Bij Lew is dat anders. Maar als de eerste hoge Amerikaanse functionaris die een ontmoeting zal hebben met de nieuwe Chinese president Xi Jinping geniet hij duidelijk het vertrouwen van Obama, ook al moet hij nog steeds het nodige werk verrichten om het respect van zijn buitenlandse collega’s te verdienen.

Breakingviews is een dagelijks commentaar vanuit de City in Londen. Vertaling door Menno Grootveld.

    • Daniel Indiviglio