Schippers: geen aparte wet voor stervenshulp bij levensmoeheid

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) wil geen aparte wet die stervenshulp door niet-medici mogelijk maakt aan 70-plussers die vinden dat hun leven voltooid is. Dit stelt zij in een brief aan de Kamer over de tweede evaluatie van de in 2002 ingevoerde Euthanasiewet.

Het burgerinitiatief ‘Uit vrije wil’ verzamelde sinds 2010 bijna 117.000 steunbetuigingen voor een wet die stervenshulp aan 70-plussers makkelijker moet maken. Dat laat volgens de minister zien dat het onderwerp leeft en verder moet worden doordacht. Maar het initiatief lijkt volgens haar uit te gaan van een ‘recht op zelfdoding’, wat niet te verenigen is met de Euthanasiewet, „waarin na jarenlange discussies een evenwicht is gevonden voor het handelen rond het levenseinde”. Daarbij noemt zij het riskant mensen dodelijke middelen te laten innemen zonder de aanwezigheid van een arts.

Euthanasie is strafbaar tenzij de arts aan een aantal zorgvuldigheidseisen voldoet. De arts moet toetsen of sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek, vaststellen dat sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden en een tweede, onafhankelijke arts raadplegen. In 2011 werden bijna 3.700 gevallen gemeld. Per jaar worden er circa zeven achteraf als onzorgvuldig beoordeeld door een regionale toetsingscommissie.

Dat kleine aantal toont volgens Schippers aan dat de wet geen aanpassing behoeft. Ook stelt zij dat de meeste euthanasieverzoeken nog altijd afkomstig zijn van kankerpatiënten en andere mensen die nog maar kort te leven hebben. „Er is vooralsnog geen duidelijke verschuiving waarneembaar naar andere categorieën [...].” Vorige week stelde zij wel een werkgroep in die gaat bekijken hoe artsen zorgvuldig euthanasie kunnen toepassen bij zwaar demente patiënten die eerder in een wilsverklaring hebben vastgelegd dat zij bij dementie hun leven willen beëindigen.

In de evaluatie van vorig jaar pleitten onderzoekers ervoor gevallen van onzorgvuldig uitgevoerde euthanasie niet meer onder het strafrecht te laten vallen als het alleen fouten in de procedure betreft. Dit zou niet meer bij het OM, maar alleen nog bij de zorginspectie moeten worden gemeld. Schippers wil dit niet.