President Obama wil de inzet van drones beperken

Door een onzer redacteuren

In een als beleidsbepalende omschreven toespraak op de National Defense University in Washington zal president Barack Obama vandaag belangrijke accentverschuivingen in het Amerikaanse anti-terreurbeleid aankondigen. Hij wil de fel bekritiseerde inzet van onbemande drones tegen buitenlandse terreurverdachten beperken en de leiding erover verschuiven van de CIA naar het ministerie van Defensie, waardoor er meer openheid komt richting Congres.

De president zal ook nieuwe initiatieven aankondigen om de terreurgevangenis Guantánamo Bay te sluiten, één van zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes uit 2008 die hij tot dusver, mede door verzet van het Congres, niet heeft kunnen inwilligen.

Obama is de afgelopen weken in de verdediging gedrukt door een reeks binnenlandse affaires, onder andere over het aftappen van telefoons van journalisten en over mogelijke vooringenomenheid van de belastingdienst bij het controleren van de boeken van conservatieve organisaties. Volgens analisten wil Obama nu weer regie tonen en de aandacht verleggen naar het anti-terreurbeleid dat in zijn optiek een nieuwe fase ingaat, bijna twaalf jaar na 9/11 en aan de vooravond van het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan.

De inzet van drones in onder andere het Pakistaans/Afghaanse grensgebied en Jemen is onder Obama een steeds belangrijker element geworden van het anti-terreurbeleid. In het buitenland, Pakistan voorop, bestaat er felle kritiek op. Maar in de VS zelf is er nauwelijks discussie over, anders dan over de vraag of ook Amerikaanse staatsburgers in vijandelijk gebied doelwit mogen zijn.

Gisteren erkende de Amerikaanse regering in een brief van minister van Justitie, Eric Holder, aan de Senaat voor het eerst officieel dat tot dusver vier Amerikaanse staatsburgers zijn gedood bij drone-aanvallen in Jemen en in Pakistan. De bekendste is Anwar al-Awlaki, ideoloog van Al-Qaeda-op-het-Arabisch-schiereiland, die in september 2011 in Jemen werd gedood.

Volgens het Witte Huis zal Obama blijven vasthouden aan de inzet van drones als een „noodzakelijke, wettelijke en gerechtvaardigde” methode, maar zal hij de voorwaarden aanscherpen. Hij wil dat voortaan bij het kiezen van buitenlandse doelwitten dezelfde terughoudendheid wordt betracht als bij het onder vuur nemen van Amerikaanse verdachten.