Politieproject R’dam werkt niet

Een Rotterdams project waarbij burgers zelf bepalen waaraan de politie haar uren besteedt, functioneert niet. In een gisteren verschenen evaluatierapport staat dat er „geen aanwijzingen” zijn dat het project bijdraagt aan een verbetering van het veiligheidsgevoel.

Het project, Buurt Bestuurt, is een Rotterdamse uitvinding die in korte tijd in veertig buurten is ingevoerd. Bewoners beslissen zelf voor een deel waar de politie in hun wijk op let. Een buurtcomité verdeelt een klein deel van de manuren van politie en stadstoezicht. Het gaat om tweehonderd uur per maand. De bedoeling is dat de veiligheid in de buurt toeneemt.

Maar dat lukt niet, blijkt uit de evaluatie die is opgesteld door de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties. Hoewel een „kleine kring van actieve bewoners” nauw is betrokken bij Buurt Bestuurt, geldt dit vooralsnog niet voor de rest van de buurtbewoners. Een minderheid van de inwoners weet af van het bestaan van Buurt Bestuurt, en zij merken bovendien weinig verandering in de veiligheid. De beoogde effecten tekenen zich vooral af „onder de deelnemers aan het comité zelf”, aldus de onderzoekers. Het schort onder andere aan communicatie met de rest van de wijkbewoners.

Ook bij gemeente en politie leven twijfels over de doelmatigheid van het project, schrijven de onderzoekers. „Tal van professionals bekijken de werkwijze – en met name de grote invloed van burgers daarin – met (soms grote) scepsis.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) van Rotterdam heeft zich altijd zeer lovend uitgelaten over Buurt Bestuurt. Vorig jaar zei hij in deze krant dat het model „de toekomst” heeft en „wederzijds begrip” kweekt tussen politie en burger. De gemeente kon vanochtend nog niet reageren op het rapport.

Meerdere steden zoeken manieren om burgers te betrekken bij de veiligheid in eigen wijk. Zo heeft Amsterdam ‘buurtveiligheidsteams’ opgezet en kent Maastricht ‘veiligebuurtenteams’, allemaal bedoeld om inwoners een stem te geven in de aanpak van criminaliteit en overlast. Uit internationale studies blijkt dat het de veiligheid kan vergroten. Onder andere Chicago boekte er resultaat mee. Ook Rotterdam kende in de jaren negentig een succesvol project waarbij het veiligheidsgevoel omhoogschoot nadat de politie bewoners had laten meebeslissen over de prioriteiten.

    • Andreas Kouwenhoven