Motie van wantrouwen tegen Schippers verworpen

Bij het debat over de zorgfraude waren maar liefst vier bewindslieden: minister Edith Schippers, staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid), minister Ivo Opstelten (Justitie) en staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) bij het debat over fraude in de zorg.
Bij het debat over de zorgfraude waren maar liefst vier bewindslieden: minister Edith Schippers, staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid), minister Ivo Opstelten (Justitie) en staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) bij het debat over fraude in de zorg. Foto ANP / Phil Nijhuis

Een motie van wantrouwen tegen minister van Volksgezondheid Edith Schippers, ingediend door de PVV, is weggestemd door een ruime meerderheid. Alleen PVV en SP steunden de motie.

Kamerlid Reinette Klever (PVV) diende de motie in aan het eind van een urenlang debat over de zorgfraude met maar liefst vier bewindslieden. Behalve Schippers waren dat haar staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA), minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) en staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD).

PVV: fraude volkomen onderschat

Schippers heeft de PVV niet weten te overtuigen dat zij de fraude voortvarend aanpakt. Klever hekelde de ‘gladde praatjes’ van de bewindsvrouw die volgens haar in drie jaar ‘geen stap’ verder is gekomen. Ondertussen gaan de bezuinigingen wel door.

“Hiermee geeft ze aan dat ze de omvang van de fraude volkomen onderschat en heb ik er geen vertrouwen in dat de aangekondigde maatregelen de fraudemiljarden zullen opsporen.”

Ook steun van de SP

Ook de SP steunde de motie. Renske Leijten was dat aanvankelijk niet van plan, maar zij vindt dat de minister in tweede termijn niet duidelijk heeft toegezegd dat zij de Kamer goed zal informeren over de zorgfraude, ook als de informatie onwelgevallig is. Schippers ‘bagatelliseert’ hiermee de informatieverstrekking aan de Kamer, zei Leijten, wat reden was voor haar om de motie te steunen.

Twitter avatar Jeroen_Wester Jeroen Wester Opmerkelijk. SP steunde zojuist motie van wantrouwen van PVV tegen minister Schippers (Zorg, VVD)

Leijten interrumpeerde de minister tijdens het debat meerdere keren over een conceptrapport over de zorgfraude dat Schippers aanvankelijk niet naar de Kamer stuurde. De minister sprak tegen dat zij dat had moeten doen, omdat het om een conceptversie gaat. De Kamer moet haar afrekenen op het beleid dat zij voert, aldus de bewindsvrouw.

Schippers: wel degelijk actie ondernemen

De minister vindt zelf dat ze wel degelijk actie heeft ondernomen om de fraude tegen te gaan. Zwakke plekken worden aangepakt en het systeem is de afgelopen jaren ‘evident minder fraudegevoelig’ geworden, zei ze. Schippers heeft een aantal onderzoeken aangekondigd naar de omvang van de fraude. Ze zegde de Kamer toe om halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang van de fraudebestrijding. Hoewel veel fracties zich in het debat kritisch opstelden, nam een meerheid genoegen met haar uitleg.

Opstelten zegde verder toe dat hij een overzicht naar de Kamer zal sturen van de fraudezaken die momenteel worden onderzocht door het Openbaar Ministerie en de FIOD. Bij deze diensten bestaat ‘geen enkele terughoudendheid’ om over te gaan tot strafrechtelijke vervolging als daar voldoende aanleiding toe bestaat, bezwoer hij de Kamer.

Het verslag van het debat komt van persbureau Novum.

    • Lex Boon