Mogelijk 18.000 banen verdwijnen bij Rijk

Bij het Rijk verdwijnen de komende vier jaar mogelijk 18.000 banen. Tot 2018 moet dit, met andere maatregelen, 4,2 miljard euro aan bezuinigingen opleveren.

Dit schrijft minister Blok (Rijksdienst, VVD) in zijn Hervormingsagenda die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hoe de bezuinigingen precies worden uitgevoerd, is nog niet duidelijk. Blok gaat er van uit dat het aantal ambtenaren met 8 tot 12 procent zal afnemen. Op 150.000 banen gaat het dan in elk geval om 12.000.

Naast het terugbrengen van arbeidsplaatsen moeten ministeries slimmer gebruik gaan maken van automatisering. In 2017 wil de overheid „volledig digitaal werken”. Ook moet het rendement van overheidsgebouwen omhoog en komt er binnen het Rijk een gezamenlijk personeels- en inkoopbeleid.

In het regeerakkoord wordt uitgegaan van een extra bezuiniging van 1,1 miljard op uitgaven aan de Rijksdienst. Dat is inclusief bezuinigingen op de inlichtingendienst AIVD (45 miljoen) en op de diplomatieke vestigingen (40 miljoen). Deze ‘taakstelling’ van het kabinet-Rutte II komt bovenop de eerder afgesproken bezuinigingen op personele en materiële uitgaven. In totaal moeten die uitgaven teruglopen van 17 miljard in 2010 naar 13 miljard in 2018.

Vorige week liet de Rekenkamer zich tijdens Verantwoordingsdag kritisch uit over de voornemens van het kabinet om fors te bezuinigen op de Rijksdienst. In de afgelopen twee jaar is minder dan de helft van de voorgenomen bezuinigingen gerealiseerd, aldus de Rekenkamer. Volgens president Saskia Stuiveling maakte Blok zich schuldig aan „wensdenken” toen hij zei dat de bezuinigingen zich „gewoon zullen voordoen”.

Eerder heeft Blok met de vakbonden afgesproken dat er ondanks de bezuinigingen tot 2016 geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. In ruil moeten ambtenaren een andere passende functie aanvaarden.