Verzekeraars niet gebaat bij opsporen zorgfraude

Zorgverzekeraars hadden er tot nu toe weinig belang bij om fraude of verkeerde declaraties bij ziekenhuizen op te sporen en aan te melden. Dat leverde de verzekeraars nauwelijks geld op en ze liepen er wel het risico mee dat het ze geld kóstte.

Dat staat in een rapport dat minister Schippers (Zorg, VVD) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Morgen debatteert de Kamer over ‘de fraude in de zorg’. Het is al langer bekend dat er gefraudeerd wordt met persoonsgebonden budgetten in de langdurige zorg, vooral door adviesbureautjes. Maar er zijn ook groeiende zorgen dat zaken misgaan bij ziekenhuisdeclaraties. Fraude of fouten met declaraties worden in de regel pas ontdekt nadat de zorgverzekeraar de rekening al aan het ziekenhuis heeft betaald. De zorgverzekeraar moet in dat geval (een deel van) de vergoeding die hij kreeg van het Zorgverzekeringsfonds, terugbetalen terwijl onzeker is of die het geld van het verkeerd declarerende ziekenhuis terugkrijgt. Zorgverzekeraars wijzen erop dat die situatie door een stelselwijziging nu ten goede aan het wijzigen is. Dat komt doordat financiële risico’s meer bij verzekeraars komen te liggen.

Het gepubliceerde rapport over toezicht bleek een sterk afgezwakte versie van een eerder uitgelekt rapport. Het is opgesteld door een werkgroep met ziekenhuizen, zorgverzekeraars, specialisten, patiënten en toezichthouder de Nederlandse Zorgautoriteit. Er zal geen finale rapportage komen omdat niet alle betrokkenen de conclusies onderschrijven. De minister heeft het laatste concept toch geopenbaard omdat zij als politiek eindverantwoordelijke „de analyse (...) volledig” ondersteunt.