Teeven past wetsvoorstel illegaliteit aan

Staatssecretaris Fred Teeven tijdens het Tweede Kamerdebat over de strafbaarstelling van illegaliteit
Staatssecretaris Fred Teeven tijdens het Tweede Kamerdebat over de strafbaarstelling van illegaliteit Foto ANP / Phil Nijhuis

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) gaat het wetsvoorstel over de strafbaarstelling van illegaliteit aanpassen. De bewindsman zei vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer dat hij op zoek gaat naar een ‘oplossing’ voor een deel van de bezwaren die bij de PvdA leven.

De PvdA wil dat illegaal verblijf niet kan worden aangemerkt als een misdrijf en dat illegalen niet in de gevangenis terechtkomen, alleen omdat ze geen papieren hebben. Volgens de huidige plannen kan dat wel het geval zijn. Als illegalen herhaaldelijk zijn beboet omdat ze geen verblijfsvergunning hebben, kunnen ze een inreisverbod krijgen. Overtreden ze dat, dan is sprake van een misdrijf.

Teeven zei dat hij kennis heeft genomen van het feit dat dit punt voor de PvdA ‘onaanvaardbaar’ is. “Daar zal ik een oplossing voor moeten zoeken.” Wat die oplossing behelst, wilde hij nog niet zeggen. Er zijn volgens hem een aantal manieren voor. Teeven gaat er ook voor zorgen dat hulp aan illegalen niet strafbaar wordt, zoals de PvdA wil. Dat was overigens al afgesproken in het regeerakkoord.

Twitter avatar ronfresen Ron Fresen Ook Teeven doet wat dit debat voorspelbaar maakte: hij zegt toe wat ook in regeerakkoord stond over hulp aan #illegalen : niet strafbaar

Op andere wensen van de PvdA reageerde de staatssecretaris terughoudender. Zo wil hij eerst een advies afwachten over het zogeheten buitenschuldcriterium voordat hij daarover een standpunt inneemt. Ook hield hij vast aan het illegalenquotum, dat hij zelf een ‘resultaatafspraak’ met de politie noemt. Daar zijn al afspraken over gemaakt en de politie moet zich in eerste plaats richten op criminele en overlastgevende illegalen, zei hij.

Politiek redacteur Annemarie Kas was voor NRC-Handelsblad bij het debat. Ze noemt het een procedureel debat.

“Al bij het aanvragen van dit debat wist de oppositie dat de coalitie hier niet over wilde debatteren. En dat is vanmiddag ook gebleken. Het probleem is hiermee niet weg. De PvdA heeft nog steeds een lijstje met eisen waar ze iets mee zullen moeten.”