Staatsbosbeheer mag doorgaan met het verkopen van natuurgebieden

Een landschap in Daarle, Overijssel. Staatsbosbeheer wil deze grond (en in totaal 17.000 hectare) verkopen om aan een bezuinigingsopdracht van honderd miljoen euro te voldoen.
Een landschap in Daarle, Overijssel. Staatsbosbeheer wil deze grond (en in totaal 17.000 hectare) verkopen om aan een bezuinigingsopdracht van honderd miljoen euro te voldoen. Foto Hollandse Hoogte / Walter Herfst

Het veilen van natuurgebied door Staatsbosbeheer mag doorgaan. De organisatie die namens de overheid bos- en natuurgebieden beheert, moet bezuinigen en verkoopt daarom stukken natuur. Dat wilde de stichting Das & Boom tegenhouden. Tevergeefs: de rechter vindt een verbod te ver gaan.

Honderd miljoen euro moet Staatsbosbeheer de komende jaren bezuinigen. Om aan die opdracht te voldoen, wil de organisatie 17.000 hectare natuurgebied verkopen. Online, en iedereen mag meebieden. De eerste veiling, van stukjes natuur in het Overijsselse Daarle (128 hectare), begon onlangs.


Bekijk de kaart in het groot

Je mag er niet zomaar een villa neerzetten

Het is natuur die niet tot de ecologische hoofdstructuur behoort - het netwerk van gebieden die samen worden gezien als de belangrijkste natuur van Nederland. En de geveilde grond is geen bouwgrond, dus de nieuwe eigenaar mag er niet zomaar een villa neerzetten. “De bestemming verandert niet bij een eigendomsoverdracht”, zei de makelaar vorige maand tegen de NOS.

Toch maken tegenstanders, zoals Das & Boom en de Partij voor de Dieren, zich zorgen om wat er met de aanwezige planten en dieren gebeurt als Staatsbosbeheer het eenmaal uit handen heeft gegeven.

Het NOS-item over het begin van de verkoop, in april:

Er werd vorige week in totaal 516.000 euro geboden voor de kavels, ongeveer 1,50 euro per vierkante meter. Staatsbosbeheer besluit morgen of de verkoop doorgaat. Daarna zijn de andere gebieden aan de beurt.

‘Verbod op verkoop zou te ver gaan’

De stichting Das & Boom wilde de verkoop tegenhouden. Volgens de stichting is verkoop schadelijk voor de dieren en planten die in de gebieden leven of groeien en daarmee in strijd met natuurbeschermingswetten.

Zover kwam het dus niet. Een verbod op verkoop zou te ver gaan, bepaalde de rechtbank in Den Haag vandaag bij het kort geding. De rechter achtte het bovendien niet nodig voorwaarden aan de verkoop te stellen: ook zonder natuurgebieden in eigendom te hebben kan de staat volgens de rechtbank voldoen aan de verplichting planten en dieren voldoende te beschermen.

Das & Boom reageerde vanmiddag in een persbericht op de uitspraak, die ‘teleurstellend en politiek’ genoemd wordt.

“Het voorzorgbeginsel van internationale natuurwetgeving wordt met voeten getreden. De bewijslast dat geen sprake is van ernstige of onomkeerbare schade ligt kennelijk niet meer bij voorstanders van een ingreep op de natuur, maar bij de tegenstanders.”

Als protest tegen de veiling zamelde de Partij voor de Dieren geld in om natuur op te kunnen kopen. Met geld van donateurs kon daarmee tien hectare, ongeveer dertien voetbalvelden, worden gekocht.