‘Nieuwe Kuip is groot risico’

De gemeente Rotterdam loopt grote risico’s als het instemt met een nieuwe Kuip. De kans op een financieel debacle is „zeer reëel”, staat in een rapport van sporteconoom Tsjalle van der Burg dat morgen verschijnt.

De directie van Feyenoord wil een nieuw stadion bouwen waarin 63.000 toeschouwers kunnen. Het stadion gaat 327 miljoen euro kosten. Om de financiering rond te krijgen moet Rotterdam garant staan voor 160 miljoen. De raad besluit voor de zomer of het er komt.

Volgens Van der Burg, docent aan de Universiteit Twente, is het een „uiterst riskante” constructie. Het stadion wordt grotendeels gefinancierd met leningen. Dit zou het project risicovol maken omdat schuldeisers hun geld eerder opeisen als het stadion te maken krijgt met tegenvallende inkomsten. Mede daardoor is een faillissement „bepaald niet onwaarschijnlijk”, aldus het rapport.

Bij een faillissement is de gemeente haar borgstelling van 160 miljoen kwijt. In ruil daarvoor wordt Rotterdam eigenaar van het stadion. Van der Burg. „Hoeveel krijg je van commerciële investeerders voor een stadion dat slecht draait?”

De clubleiding denkt dat het verhuren van skyboxen jaarlijks 33 miljoen oplevert. De onderbouwing vormt een geheim marktonderzoek. Volgens Van der Burg heeft Feyenoord de opbrengsten mogelijk „te hoog” ingeschat. Ajax krijgt fors minder voor skyboxverhuur.

Ook leidt de financiering volgens de econoom tot concurrentievervalsing. Met aannemers en andere leveranciers die leningen verstrekken, worden „exclusieve contracten” afgesloten. Dus is er geen concurrentie, wat kan leiden prijsverhoging.

In Rotterdam woedt al maanden discussie over de noodzaak van een nieuwe Kuip. Een groep architecten en bouwkundigen, verenigd in het initiatief ‘ReddeKuip’ en gesteund door veel supporters, pleit voor veel goedkopere renovatie. De gemeente heeft drie onafhankelijke bureaus ingeschakeld om alle plannen te onderzoeken, inclusief renovatie. De uitkomst volgt volgende week.

De gemeente in een reactie: „Rotterdammers kunnen erop vertrouwen dat het college heel zorgvuldig handelt in dit ingewikkelde proces. Het college laat alle commerciële aannames extern toetsen en neemt geen onaanvaardbare risico’s.”

Stadiondirecteur Jan van Merwijk zegt dat het „volstrekt gebruikelijk” is zo veel geld te lenen. „Dit soort gebouwen betaalt niemand uit z’n binnenzak”. Volgens Van Merwijk blijkt uit doorrekeningen dat het risico op een faillissement zeer beperkt is.

Ook spreekt hij tegen dat sprake is van concurrentievervalsing. „Het klopt dat een partij die geld meebrengt een voorkeurspositie heeft, maar het moet volgens een marktconforme prijs gaan”.

    • Andreas Kouwenhoven