Kwart van de ouderen zonder baan wil wel weer aan de slag

Van de 55-plussers die zijn gestopt met werken zou een kwart weer aan de slag willen als dat kan onder hun eigen voorwaarden. Voor 75-plussers ligt dit percentage nog iets boven de 10 procent. Ouderen die dit willen, zouden bereid zijn gemiddeld ruim een kwart van hun eerdere salaris in te leveren.

Dat blijkt uit een marktonderzoek naar de opvattingen van 55-plussers, uitgevoerd door Leyden Academy on Vitality and Ageing en marktonderzoeksbureau Trendbox.

Rudi Westendorp, directeur van Leyden Academy en hoogleraar ouderengeneeskunde, vindt het opvallend dat zoveel ouderen weer aan het werk zouden willen na een decennialang beleid van vervroegd uittreden. Hij noemt het gezien dit gegeven „te dwaas voor woorden” dat ‘leeftijd’ nog steeds een ontslaggrond is.

Ouderen willen volgens het onderzoek „niet domweg weer terug in het keurslijf van een baan”. Ze zijn eraan gehecht hun eigen tijd in te delen en zouden het liefst adviserende functies bekleden. Een meerderheid van de nog werkende 55-plussers ziet het overigens als overwegend positief om te stoppen met werken, blijkt uit het onderzoek. En de meeste ouderen die al gestopt zijn, vinden dat ook prettig.

Het onderzoek peilde verder de opvattingen van ouderen over wonen, sociale contacten en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Haaks op het beeld van ‘de eenzame oudere’ tonen acht op de tien ouderen zich tevreden met hun sociale contacten, ook 75-plussers. Een grote meerderheid van de echtparen zou bij opname in een verpleeghuis van een van hen willen blijven samenwonen, waarvoor nu nog weinig mogelijkheden bestaan.

Vrijwel alle ouderen noemen het belangrijk zelf verantwoordelijkheid te houden voor hun gezondheid. 81 procent is bereid na instructies zelf regelmatig metingen te doen, en 71 procent is bereid zelf beslissingen te nemen over medicatie op basis van eigen metingen.

Ook op dit gebied is volgens Westendorp nog een wereld te winnen. „Het zorgsysteem walst over mensen heen. Of je nou voor piepen of hartfalen naar de dokter gaat: je krijgt een heel balboekje aan afspraken. Waarom leren we mensen niet zelf hun medicatie af te regelen? Met suikerziekte doen we dat ook. Waarom niet bij longziekten, hoge bloeddruk, hartfalen, zelfs reuma?”

    • Joke Mat