denken@nrc.nl

Is er iets te klagen bij het biologie-examen? Neen!

stelt M.E. Hobma le Rûtte

Wanneer kandidaten op het verkeerde been worden gezet, zoals het LAKS stelt, denken de kandidaten niet goed na, of ze hebben bij de biologieles niet opgelet toen het over diabetes ging: het spuiten van insuline is niet direct gerelateerd aan het type – wel aan de behandeling. Dus let op: bij diabetes type 1, ook wel jeugddiabetes genoemd: altijd insuline spuiten. Bij diabetes type 2, ook wel ouderdomsdiabetes genoemd: alleen als het voor de behandeling wenselijk is, wordt insuline gespoten. Biologisch bekeken begint de insulineafgifte op het moment van eten ook bij niet-diabeten. ‘Prikkelende’ examenvragen zijn vragen waarbij jezelf moet uitzoeken wat er gevraagd wordt. Is er iets te klagen? Neen! Wanneer je je op het verkeerde been laat zetten, denk je niet goed na.

Verkeerde interpretatie

meent Tjerk Bosje, dierenarts en specialist interne geneeskunde der gezelschapsdieren

In nrc.next van 17 mei concludeert Marijke Verduyn over de ‘dierenliefde’ dat we zijn doorgeslagen. Zij vindt dat het huisdier in zorg en spullen op gelijke hoogte staat met een kind. Graag wijs ik op Feiten & Cijfers Gezelschapsdieren 2011 op de site edepot.wur.nl/186568. Hier staat dat de gemiddelde hondenbezitter jaarlijks 90 euro uitgeeft bij de dierenarts. Een kattenbezitter 70 euro. Bij verzekerde dieren ligt dit bedrag 50 euro hoger. De (humane) gezondheidszorg kost elke Nederlander 5.000 euro per jaar. Het artikel van Michiel Dekker en Maite Vermeulen staat abusievelijk op de pagina Weten en zou verplaatst moeten worden naar de rubriek Sensatie.

Grote bedragen bij ING: kwestie van meedenken

schrijft Leen van den Bogert

Naar aanleiding van het verhaal over de beroving van mevrouw Pety de Vries (16 mei) het volgende: twee jaar geleden kwam ik bij de collega’s van ING in Den Bosch periodiek geld ophalen (zakelijk). Voor grotere bedragen was er een apart kamertje, maar daar stond in grote neonletters boven: alleen voor bedragen boven 5.000 euro. Volop zichtbaar voor alle voorbijgangers. Na een opmerking dat ik me daar niet veilig bij voelde, werd de neonverlichting direct weggehaald. Alle lof voor deze bank en het meedenken.