‘Bezuinigingen op gevangenissen gaan ten koste van veiligheid’

Onder meer de Bijlmerbajes in Amsterdam gaat sluiten.
Onder meer de Bijlmerbajes in Amsterdam gaat sluiten. Foto ANP / Marcel Antonisse

De geplande bezuinigingen op de gevangenissen gaan ten koste van de veiligheid van de samenleving. Daarvoor waarschuwt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vandaag, in een zeer kritisch advies over de bezuinigingen.

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie (VVD) wil komende jaren bezuinigen op gevangenissen, tbs-klinieken en jeugdinrichtingen, tot uiteindelijk 340 miljoen euro per jaar. De RSJ mist daarbij “achterliggende visie”. Als de plannen doorgaan, krijgen gedetineerden volgens de RSJ minder mogelijkheden om succesvol terug te keren in de maatschappij. Het risico neemt dan toe dat zij in herhaling vallen.

De RSJ is een onafhankelijk orgaan en adviseert Veiligheid en Justitie over de uitvoering van straffen en over jeugdbescherming. Eerder uitten ook de Raad voor de Rechtspraak, de vakbonden en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak kritiek.

RSJ: plannen leiden tot rechtsongelijkheid

Volgens de RSJ ontstaat door de plannen rechtsongelijkheid tussen veroordeelden. Een aantal komt straks in aanmerking voor elektronisch huisarrest met een enkelband. Vele anderen Een groot deel komt dat niet, vanwege psychische problemen, verslaving of een onvoldoende stabiele thuissituatie. Die laatsten komen in een soberder gevangenisregime terecht, zonder voorbereiding op hun terugkeer in de maatschappij. “Kwetsbare gedetineerden komen vrij zonder enige vorm van voorbereiding.”

De RSJ heeft ook twijfels over de financiële onderbouwing en verwacht “hoge kosten bij de uitvoering van de plannen, hetgeen vragen oproept over de haalbaarheid van de bezuinigingen”.

Teeven wil 26 gevangenissen sluiten en twee nieuwe inrichtingen bouwen, in Zaanstad en Veenhuizen. Of de sluitingen noodzakelijk zijn, kan de RSJ op grond van de stukken niet beoordelen.

“In dit verband lijkt sprake van een dreigende kapitaalvernietiging die in de toekomst alleen met onevenredige inspanningen weer zou kunnen worden opgebouwd.”

Leo de Wit, voorzitter van de RSJ, zegt in een interview met NRC Handelsblad dat Teeven zijn plannen moet heroverwegen. “De kernwaarden van ons gevangeniswezen moeten overeind blijven.”

    • Annemarie Kas