Zeebaars

Vijf favoriete Nederlandse vissen en hun eigenaardigheden.

None

Zeebaars (Dicentrarchus labrax) is een pijlsnelle roofvis die wel een meter lang kan worden. In het wild althans, de meeste zeebaars die in restaurants geserveerd wordt, komt van kwekerijen op zee. Daar laat men de vissen groeien tot een maaltijdformaat van 25 à 30 centimeter.

Zeebaars is een geliefde prooi voor sportvissers die ze in de zomermaanden uit de Noordzee takelen en soms aan restaurants aanbieden.

Zeebaars moet voor de bereiding geschubd worden. De vis levert mooie stevige filets op.