Werkster op weg naar status echte werknemer

De werkster met precies dezelfde rechten als een ‘gewone’ werknemer is weer een stap dichterbij gekomen. De ministerraad heeft gisteren ingestemd met de installatie van een commissie die moet onderzoeken hoe kan worden tegemoetgekomen aan internationale richtlijn uit 2011 die gelijke rechten voorschrijft voor huishoudelijke en andere werknemers.

Nederland heeft de richtlijn nog niet geratificeerd, uit vrees voor de financiële gevolgen ervan. Het opwaarderen tot een werknemersstatus betekent onder andere dat mensen die huishoudelijk werk verrichten volgens de 'wittewerkstersregeling’ ook een beroep kunnen doen op rechten als ontslagbescherming en verzekering tegen bedrijfsongevallen. Die zouden daardoor onbetaalbaar worden, was de vrees.

De commissie, onder leiding van oud-staatssecretaris van Justitie Ella Kalsbeek (PvdA), zal het kabinet eind dit jaar adviseren over mogelijke oplossingen. In de commissie zitten verder onder anderen econome Barbara Baarsma en oud-directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De wittewerkstersregeling is indertijd in het leven geroepen om het zwarte circuit tegen te gaan. Particulieren kunnen met deze regeling onder voorwaarden iemand maximaal drie dagen per week voor klussen in en om het huis inhuren. Voor deze activiteiten hoeft de opdrachtgever geen loonbelasting en premies af te dragen.