Vermiste broers zouden onder toezicht komen

De Raad voor de Kinderbescherming heeft kort voor de verdwijning van de broertjes Ruben (9) en Julian (7) uit Zeist besloten hen onder toezicht te laten stellen van Bureau Jeugdzorg. Ook zou hun vader hen minder vaak mogen zien.

Dit blijkt uit een rapport uit april van de Raad voor de Kinderbescherming. Hierin staat ook dat de vader door de politie zou worden gehoord als verdachte van kindermishandeling. De vader van de jongens werd in de ochtend van dinsdag 7 mei aangetroffen in recreatiegebied het Doornse Gat, waar hij zelfmoord had gepleegd. Zijn zoontjes, die een dag eerder bij hem waren, zijn sindsdien spoorloos, ondanks intensieve zoekacties van politie en burgers.

De Raad voor de Kinderbescherming is in zijn rapport zeer kritisch over de hulp die de twee broertjes tot april dit jaar is geboden. Sinds de problematische scheiding van de ouders in 2008 hebben meer dan tien hulpverleners en instanties zich met hen beziggehouden, waaronder Bureau Jeugdzorg. Dit heeft volgens de Raad nauwelijks effect gehad. De Raad spreekt van „zorgen over de toereikendheid van de hulp”.

Bureau Jeugdzorg zegt naar aanleiding van de vermissing een intern onderzoek te zijn begonnen naar het functioneren en samenwerken van alle hulpverleningsinstanties rond het gezin. De instantie wil verder niet op de zaak ingaan.

Uit het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat hulpverleners het gevaar voor de kinderen verschillend inschatten. In het ‘verzoek tot onderzoek’ dat Bureau Jeugdzorg begin 2013 aan de Raad stuurt moet worden vermeld of het onderzoek „spoedeisend” is. „Nee”, luidt het aangekruiste antwoord.

Maar van de organisatie Timon ontvangt de Raad een rapportage waarin staat dat er „sprake is van een acute bedreiging van de veiligheid van een of meer gezinsleden”. De Raad zelf heeft „grote zorgen” over „sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag” van de jongens. Met de ondertoezichtstelling moet voor hen een „stabiele, voorspelbare en rustige opvoedsituatie” worden gecreëerd.

    • Joke Mat
    • Enzo van Steenbergen