Veel bio-ethanolbranders onveilig - sfeerhaarden ‘onacceptabel risico’

Veel sfeerhaarden op bio-ethanol die in Nederlandse winkels worden verkocht zijn onveilig en vormen een onacceptabel groot risico voor de gebruikers. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na onderzoek naar achttien van deze haarden.

Geen van de verplaatsbare bio-ethanolbranders was helemaal in orde. Zeventien moeten uit de handel worden gehaald. Dat meldt persbureau Novum.

Van dertien van de branders waren de tekortkomingen zo ernstig dat de leveranciers een boete tegemoet kunnen zien. Vier andere leveranciers hebben een waarschuwing gekregen. De branders die van de markt zijn gehaald mogen pas weer worden verkocht als de gebreken hersteld zijn.

Voor het onderzoek bezochten inspecteurs van de NVWA winkels waar de branders worden verkocht. De exemplaren waarvan werd vermoed dat er iets mis mee is, werden meegenomen voor verder onderzoek.

Daaruit bleek dat bij twaalf branders de waarschuwing dat de gebruiker de brander niet moet bijvullen als deze nog brandt of heet is ontbreekt of onzichtbaar was. Een indicatie voor een maximaal vulniveau was bij tien branders afwezig of niet te zien. Als te veel ethanol bij wordt gevuld, kan de zeer brandbare stof uit de brander stromen. Geen enkele brander had een goede typeplaat. Verder waren zes van de achttien branders te instabiel, waardoor brandstof uit de haarden kan vliegen als er tegenaan wordt gestoten.

De NVWA doet in de tweede helft van dit jaar opnieuw onderzoek naar bio-ethanolbranders. Daarbij wordt gecontroleerd of de onveilige branders daadwerkelijk van de markt zijn gehaald of op de juiste wijze zijn aangepast. Daarnaast wordt dan ook onderzoek gedaan naar vaste wandhaarden.