SP wil enquête naar zorgfraude - ‘rapport afgezwakte versie’

SP-Kamerlid Renske Leijten tijdens een debat over de Inspectie van de Gezondheidszorg in de Tweede Kamer. ANP / Martijn Beekman

SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat er een parlementaire enquête komt naar de kwestie over zorgfraude. Zij stelt na alle berichtgeving de afgelopen weken voldoende reden te zien voor een uitgebreid onderzoek naar het zorgstelsel.

Donderdag lekte via RTL Nieuws een conceptrapport over fraude in de zorg uit. Daarin staat dat ziekenhuizen en privéklinieken elk jaar voor 50 tot 180 miljoen euro declareren bij zorgverzekeraars aan behandelingen die medisch niet nodig zijn.

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) stuurde het rapport gisteren alsnog naar de Kamer. Volgens RTL Nieuws ging het hierbij om een afgezwakte versie.

RTL Nieuws meldde eerder al dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de afgelopen maanden ruim tweehonderd meldingen had gekregen van frauduleuze declaraties van ziekenhuizen voor bijvoorbeeld behandelingen en opnames die nooit hebben plaatsgevonden.

Volgens Leijten is de afgelopen weken een steeds beter beeld van georganiseerde zorgfraude ontstaan, aldus persbureau Novum.

“De Telegraaf bericht zaterdag over adviesbureaus die actief aanzetten tot het indienen van te hoge declaraties.”

Tegelijk zou in het uitgelekte conceptrapport staan dat zorgverzekeraars geen belang hadden om de declaraties te controleren, omdat zij dit zagen als kostenpost.

“En de premiebetaler zag zijn premie onterecht stijgen.”

Leijten wil dat het onderzoek zich richt op de vraag waarom het tot 2011 moest duren voordat onderzoek werd gedaan naar de rechtmatigheid van declaraties.

“Daarbij moet we zeker ook kijken naar het effect van dit declaratiegedrag op de zorgkostenstijging in zijn geheel. Uiteindelijk zal uit het onderzoek een analyse moeten maken van het ontstaan van het stelsel, het ontsporen ervan en alternatieven moeten aandragen.”

Komende donderdag vergadert de Kamer over de zorgfraude.

    • Niels Posthumus