Onderzoek naar zorgfraude op het laatste moment ingrijpend gewijzigd

Minister Schippers (Zorg, VVD) heeft vrijdagavond een studie naar de Kamer gestuurd over fraude in de zorg die op het laatste moment ingrijpend is gewijzigd. Het gaat om een conceptrapport van juni vorig jaar dat nu op verzoek van de Kamer openbaar is gemaakt.

Schippers stuurde het rapport niet eerder naar de Kamer omdat er volgens haar nooit een eindrapport is gekomen. Het is ongebruikelijk om conceptrapporten te sturen. Omdat betrokkenen die de fraude in de zorg onderzochten te veel van mening verschilden, zal er nimmer een eindversie komen. Het nu bekende conceptrapport is opgesteld door een projectgroep van verzekeraars, ziekenhuizen, het ministerie, universitaire medische centra, medisch specialisten en toezichthouder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het rapport is een zeer afgezwakte versie van een concept van een paar maanden ervoor. RTL Nieuws openbaarde eerder deze week dat rapport. Vrijwel alle kritische conclusies over misstanden bij declaraties blijken in de laatste versie verdwenen.

In de versie van eind maart 2012 wordt geconstateerd dat zorginstellingen weinig aandacht hebben voor de juistheid en rechtmatigheid van declaraties, want het is hun inkomstenbron. Zorgverzekeraars, zo luidt de conclusie, kunnen intern beter hun zaken organiseren waardoor hun controle verbetert. Deze bevindingen staan niet meer in het rapport van vrijdag. In de maart-versie wordt vastgesteld dat veel controles als kostenpost worden gezien, te duur zijn, beperkt worden uitgevoerd en dat accountants over onvoldoende kennis beschikken. Er bestaat, zo is de slotsom, in het stelsel de neiging om kosten af te wentelen op premiebetaler en belastingbetaler. Ook deze conclusies zijn in de latere versie geschrapt.

De conclusies van het laatste rapport komen er kort gezegd op neer dat het declaratiesysteem ingewikkeld is en dat er aan verbetering wordt gewerkt. Renske Leijten (SP) is geschokt door de verschillen tussen de rapportversies. „Dit is gewoon wegmoffelen van onwelkome informatie. Het was destijds ernstig genoeg om onderzoek te doen naar fraude, maar nu alle betrokkenen in de zorg er inhoudelijk niet uitkomen, wordt de analyse geschrapt. Echt bizar.”

    • Jeroen Wester