Ierlands toekomst hangt af van de Britse kiezer

Het gesprek met de Ierse migratiedeskundige ging en passant over het recente electorale succes van de UK Independence Party bij de Britse regionale verkiezingen.

Helemaal zijdelings was het niet. We hadden het over de generaties Ieren die in tijden van economische tegenspoed waren gemigreerd. En dat de strengere visumregels van de Amerikanen ervoor zorgden dat jongeren nu eerder kozen voor Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Of, zoals hun vaders, grootvaders en overgrootvaders, voor het Britse buurland.

„Wat gebeurt er dan als de Britten immigratie willen beperken?”, was mijn vraag. Dat is een van de speerpunten van UKIP. En in de troonrede twee weken geleden kondigde de regering-Cameron aan dat er strengere regels komen voor illegale immigranten, en dat migranten minder snel toegang zullen krijgen tot de gratis gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen en andere bijstand. Dat geldt vooral voor niet-EU-burgers, maar liefst zien de Britten ook een beperking van migratie van Europeanen (lees: Oost-Europeanen).

„Dat geldt natuurlijk niet voor de Ieren”, zei hij. Maar de twijfel klonk in zijn stem.

Dat laat heel goed de Ierse houding tegenover het buurland zien. Met verontrusting ziet men toe hoe de Britten steeds eurosceptischer worden, en dat premier Cameron dinsdag zelfs een wetsvoorstel opstelde om te laten vastleggen dat er in 2017 een referendum gehouden zal worden. „We moeten accepteren dat de Britse terugtrekking uit de Europese Unie een actuele mogelijkheid is”, signaleerde James Downey in de Irish Independent.

De gevolgen van een Brixit zijn immens voor het overwegend pro-Europese Ierland. Het is het enige land dat een grens deelt met de Britten, en er zou dus opnieuw een fysieke grens met Noord-Ierland kunnen komen, wat gevolgen zal hebben voor het vredesproces. Zestien procent van de export gaat bovendien naar het Verenigd Koninkrijk, en als de Britten de interne markt verlaten, betekent dat nieuwe handelsbarrières.

„Het is al erg genoeg dat we nu al te weinig met het Noorden handelen, het is al erg genoeg dat we verschillende munteenheden hebben, het zou nog erger zijn als de handel onderworpen wordt aan een nieuw akkoord waarvan de Britten de voorwaarden dicteren”, aldus Downey.

Niet dat de Britten nu voortdurend oog hebben voor de Ierse positie. Zowel Cameron als minister van Financiën George Osborne zet de strijd tegen belastingontwijkende multinationals voort, zowel afgelopen week in Europese fora, als in juni tijdens de G8-vergadering in Noord-Ierland.

En laten veel van die bedrijven nu net hun constructies via Ierland hebben lopen, dat een vennootschapsbelasting van slechts 12,5 procent heeft. Dankzij de buitenlandse multinationals groeide de Ierse economie vorig jaar licht. Google heeft bijvoorbeeld in Dublin tweeduizend man in dienst.

En wat als een Brixit werkelijkheid wordt?

„We hebben weinig mogelijkheden om het Britse debat te beïnvloeden”, somberde Downey. „Moeten we dan accepteren dat een deel van onze toekomst kan afhangen van de grillen van het Britse electorale stelsel ?” Ja: „Onze enige hoop is dat de Britse zaken- en financiële wereld zijn spierballen laat zien in de campagne tegen terugtrekking.”

titia ketelaar

    • Titia Ketelaar