Brieven

Veel antisemitisme in de vroege jaren veertig

Evelien Gans en Remco Ensel hebben gelijk; er was veel antisemitisme in de vroege jaren veertig (NRC Handelsblad, 16 mei). In het Twentse dorp waar ik toen woonde – ik ben van 1931 – was een liedje populair dat ongeveer zo klonk:

‘Jörre, Jörre joele,

alle jödn in de koele,

alle jödn in de mosterdpot,

morn bint alle jödn kapot’.

Niemand was uit op het vermoorden van joden, maar toch.

F.W. Steutel

Eindhoven

Handen af van ons NIOD

Ik protesteer heftig tegen het schofferende voornemen van de KNAW om het Nederlands (v.h. Rijks-) Instituut voor Oorlogsdocumentatie op te slokken (NRC Handelsblad, 15 mei).Het protest van een bijna 93-jarige is gestoeld op de ervaring van een in 1940 juist volwassen jongeman, bij wie de gebeurtenissen van ’40-’45 diep in het geheugen zijn gegrift. Bedreigingen, gevangenschap onder de Duitse laars in kamp Schoorl en het ‘Oranjehotel’ te Scheveningen, gedwongen Arbeitseinsatz in Duitsland, vlucht en onderduik hebben mijn verdere leven bepaald.

Ongeschonden uit de oorlog gekomen nam ik mij op mijn eerste dag in vrijheid (6 mei) voor alles over oorzaak en verloop van die oorlog te weten te komen. Ik kan zeggen: ‘Ik was er bij’.In mijn ‘Herinneringen’ heb ik er vele hoofdstukken aan gewijd. Ongeveer honderd foto’s van de bevrijding, door mij in mei ’45 op drie clandestien verkregen zwart-wit 35 mm filmpjes vervaardigd, berusten bij het NIOD.

En nu wil men dat NIOD opheffen en wegstoppen in een wazig instituut met de Engelse naam ‘Humanities Centre’ dat: „patronen en wetmatigheden zal ontdekken in aan elkaar gekoppelde gedigitaliseerde archiefbestanden onder de naam digital humanities of e-humanities”!

Lust U nog peultjes?

Zo zal het NIOD verzinken in een ongedifferentieerde soep van vage omschrijvingen. Schwegman en Veraart hebben gelijk! Helaas zijn er meer instanties die het NIOD weg willen hebben. Maar toch:

KNAW, blijf met Uw grijpgrage vingers van ons NIOD af!

A.J. Simons

Brasschaat

Basisnet is cruciaal voor de veiligheid op het spoor

In het commentaar op het treinincident bij Wetteren (NRC Handelsblad, 9 mei) heeft de krant kritiek op het spoorvervoer in Nederland. Namens de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie ben ik het daar niet mee eens. Ten eerste heeft het Basisnet wel degelijk veel veiligheidsverbeteringen voortgebracht. Zo is op veel plekken een systeem aangebracht waardoor treinen die een rood sein missen automatisch stoppen. Daarnaast zijn vooral in binnensteden wissels verwijderd en worden op sommige trajecten geen gevaarlijke stoffen meer per spoor vervoerd.

Daarnaast verwijt de krant spoorvervoerders dat zij liever kiezen voor snellere en goedkopere routes dan voor veiligheid. Dat klopt niet. Een aantal grote bedrijven wil bij voorkeur de Betuweroute gebruiken voor het vervoer van brandbare gassen, ondanks dat vervoer via dit spoor duurder is dan het reguliere net.

Het probleem is alleen dat niet alle bestemmingen via de Betuweroute bereikbaar zijn, zoals het Chemelotcomplex in Limburg. Het bedrijfsleven pleit er daarom sterk voor dat er meer aftakkingen (zoals bij Meteren) komen, zodat de binnensteden van Dordrecht, Breda en Tilburg ontzien worden.

Concluderend stelt de VNCI dat het vervoer van gevaarlijke stoffen in ons land relatief veilig plaatsvindt. Nu de ramp in de Wetteren extra onderstreept hoe belangrijk die veiligheid is, hopen wij van harte dat de Eerst Kamer het Basisnet binnenkort goedkeurt.

dr. ir. N.C.M. Alma-Zeestraten

Directeur VNCI

    • F.W. Steutel
    • Dr. Ir. N.C.M. Alama-Zeestraten
    • A.J. Simons