Zorgen over klokkenluider

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld over het voorgenomen ontslag van een Rotterdamse ambtenaar die verdacht wordt van het lekken van geheime stukken over moskee-internaten. De gemeente Rotterdam weet wie het is en wil de mogelijke klokkenluider ontslaan wegens „ernstig plichtsverzuim”. Op basis van vertrouwelijke documenten berichtte deze krant vorig jaar over islamitische internaten die niet altijd voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften of geen vergunning hebben om kinderen er te laten overnachten.

In de deelgemeente Feijenoord, waar een van de moskee-internaten zich bevindt, wordt onderzocht of politici zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling.

De Tweede Kamerfracties van PVV en SGP vinden dat zolang dit onderzoek nog loopt, de gemeente niet mag overgaan tot ontslag van „een klokkenluider met gewetensnood”. De partijen pleiten bovendien voor een onafhankelijk onderzoek vanuit het Rijk naar cliëntelisme in Feijenoord. Volgens PVV en SGP werd „consequente handhaving van de regels” belemmerd door de Turkse achterban van PvdA-politici.

In de Rotterdamse gemeenteraad was gisteren een debat over het strafontslag van het mogelijke ‘lek’. Oppositiepartijen Leefbaar Rotterdam en SP eisen inzicht in het onderzoek. „Als we niet uitkijken krijgt hij als dank voor het reageren als een moedig man in gewetensnood, een schop richting de bijstand”, zei Leefbaar-fractievoorzitter Ronald Schneider.

Wethouder Richard Moti (financiën en organisatie, PvdA) sprak tegen dat het ontslag al een uitgemaakte zaak is: „Wij informeren de raad zodra het onderzoek en de gevolgen daarvan afgerond zijn.” In een interne brief die deze krant bezit, staat echter dat het onderzoek al op 8 maart was afgerond. Ook heeft de ambtenaar al een brief gehad waarin staat dat hem „met onmiddellijke ingang” een strafontslag wacht.

De Rotterdamse Ombudsman zei gisteren tegen RTV Rijnmond zich „zorgen” te maken over het signaal dat van het ontslag uitgaat. Ze vroeg zich af of ambtenaren zich „nog wel vrij zullen voelen” het te melden als zij een misstand vermoeden.