Stellingen

Het bepalen van de effectiviteit van een geneesmiddel op basis van een enkele biomarker kan leiden tot misinterpretaties omtrent de langetermijneffecten van het geneesmiddel op hart en vaatziekten.

Paul. A. Smink

Groningen

Het minste wat de wetgever kan doen om de positie van minderjarigen in ons recht te verbeteren, is het verlengen van verjarings- en vervaltermijnen tot enige tijd na de meerderjarigheid.

mr. J.H.M. ter Haar

Groningen