‘Schippers stuurt afgezwakte versie frauderapport naar Kamer’

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zou een afgezwakte versie van het rapport over zorgfraude naar de Kamer hebben gestuurd dan het concept.
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zou een afgezwakte versie van het rapport over zorgfraude naar de Kamer hebben gestuurd dan het concept. Foto ANP / Martijn Beekman

Het conceptrapport over fraude in de zorg dat minister van Volksgezondheid Edith Schippers vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is een afgezwakte versie van het conceptrapport dat RTL Nieuws in handen heeft. Er ontbreken verschillende conclusies in het door Schippers verstuurde rapport. Dat meldt de zender vanavond.

Het rapport, waarin staat dat ziekenhuisartsen jaarlijks vijftig tot 180 miljoen aan valse declaraties indienen, lekte gisteren uit via RTL Nieuws. Een Kamermeerderheid eiste daarop dat Schippers het rapport alsnog naar de Kamer zou sturen. Volgende week is er een debat in de Tweede Kamer over zorgfraude.

In de versie die de Kamer heeft gekregen ontbreekt onder meer de conclusie dat zorgverzekeraars, ziekenhuizen en artsen de neiging hebben kosten af te wentelen op de belastingbetaler, premiebetaler of de omvang van het verzekerd pakket. Ook het oordeel dat controle van declaraties wordt gezien als kostenpost, terwijl controle tegen redelijke kosten er juist op is gericht te voorkomen dat geld uit het systeem weglekt, staat er niet in.

Verder ontbreekt de conclusie dat waar zorgverleners, artsen en ziekenhuizen moeten staan voor de juistheid en rechtmatigheid van declaraties, hiervoor in de praktijk weinig aandacht bestaat.

SP-Kamerlid Renske Leijten wil nu van de minister weten in wiens belang het is deze conclusies weg te laten.

“Van een minister moet je verwachten dat ze opkomt voor de premiebetaler.”

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid heeft overigens laten weten dat er geen eindrapport is en dat een kenmerk van concepten juist is dat die van elkaar verschillen. Vandaar dat het de gewoonte zou zijn om alleen eindrapporten te publiceren, aldus de woordvoerder. Waarom juist deze passages zijn weggelaten, wist de woordvoerder niet.