Leger VS ‘beschaamd’ om misbruik

Seksueel misbruik van vrouwen heeft geleid tot „een crisis” in het Amerikaanse leger. De hoogste Amerikaanse militair, voorzitter Martin Dempsey van de chefs van staven, heeft dat gisteren in Washington gezegd. „We verliezen het vertrouwen van vrouwen onder de wapenen dat we dit probleem kunnen oplossen”, zei de generaal. „Dat is een crisis”.

Dempsey deed zijn waarschuwing enkele uren voor topberaad met president Barack Obama over het groeiende geweld tegen vrouwelijke militairen. Ook minister van Defensie Chuck Hagel en andere hoge militairen waren opgeroepen.

Zonder concrete maatregelen aan te kondigen, zei Obama dat het militaire leiderschap doordrongen is van de ernst van de situatie en alles op alles wil zetten om het seksueel misbruik terug te dringen. „Zij [de commandanten] zijn hier bezorgd over, ze zijn boos, en ik heb uit aller mond gehoord dat ze beschaamd zijn over sommige voorvallen die zich hebben voorgedaan”, zei Obama. „Ze begrijpen allemaal dat dit een prioriteit is en we zullen niet rusten voordat deze plaag (...) is uitgeroeid”.

Het Pentagon werkt momenteel plannen uit om vrouwen een grotere rol te geven in gevechtsfuncties aan het front. Vorige week bleek uit een nieuw rapport van hetzelfde ministerie dat het aantal gevallen van seksueel geweld tegen vrouwen en ander ongewenst gedrag binnen het leger sterk stijgt. In 2011 werden 19.000 klachten geregistreerd, vorig jaar 26.000 (37 procent meer). Maar slechts 3.374 slachtoffers deden ook echt aangifte van een misdrijf – veelal uit angst voor vergelding.

Dat laatste raakt volgens deskundigen het wezenlijke probleem binnen de strijdkrachten: er bestaat een cultuur, ook onder de superieuren, om de vergrijpen toe te dekken.

Binnen het Congres wordt daarom de roep luider om snel maatregelen te treffen. „Het is duidelijk dat er iets niet werkt”, zei de Democratische Afgevaardigde Kyrsten Sinema gisteren. Binnen het Congres wordt gewerkt aan een wetsontwerp om getrainde militaire aanklagers voortaan te laten beslissen over de vervolging van seksuele vergrijpen, en niet de bevelvoerende commandanten.

Juist de afgelopen dagen werden nieuwe gevallen bekend van misdragingen van officieren die op verschillende bases betrokken waren bij preventieprogramma’s.

Vorige week drong president Obama al aan op snel en doeltreffend ingrijpen, en niet „alleen maar meer toespraken of bewustwordingsporgramma’s of trainingen”. Daders moet worden „vervolgd, uit hun rang gehaald, voor de krijgsraad gebracht, oneervol ontslagen”, zei hij. (Reuters, AP)