Opinie

    • Paul Luttikhuis

Een straf op zuinigheid

Het verhaal komt uit Virginia, maar het is al meer dan een maand oud, dus veel te laat om hierover nu nog te schrijven. Gelukkig heb ik een trucje bedacht. Want het oude nieuws uit Virginia (ik kom er straks op terug) hangt samen met ander nieuws uit dezelfde Amerikaanse staat, dat recenter is. Daarover dus eerst.

Virginia is een van de staten die niks moeten hebben van de pogingen van de federale regering om klimaatbeleid te voeren via het milieuagentschap EPA. Niet dat Obama nou zo graag het EPA gebruikt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar zolang het Congres het op dit gebied laat afweten, is zijn redenering, kan het niet anders.

Het Amerikaanse Supreme Court, de hoogste rechter in de VS, geeft hem daarin gelijk. In de vermaarde uitspraak van Massachusetts v. EPA uit 2007 concludeert het Hof dat kooldioxide een vervuilend gas is en dat het daarom valt onder de Clean Air Act, de wet op de schone lucht waarvoor het EPA verantwoordelijk is.

Dat besluit – waar best wat op af te dingen valt – is Republikeinse staten en sommige lobbygroepen van Amerikaanse bedrijven (met name de rechtse Chamber of Commerce) een doorn in het oog. Ze willen dat het Hooggerechtshof nog eens kijkt of de maatregelen die het EPA op grond van de uitspraak uit 2007 neemt (zoals normen voor de uitstoot van CO2 door auto’s en energiecentrales), wel rechtvaardig zijn (hier en hier nieuws, hier de argumentatie van Texas).

Onlangs besloot het federaal Hof van Beroep in Washington het onderwerp niet opnieuw in behandeling te nemen. En het is nog maar de vraag of het Supreme Court dat wel zal doen. Veel deskundigen verwachten van niet – het zou te technisch, te ingewikkeld en te gedetailleerd zijn.

In Virginia hebben ze er al wat op gevonden – en daarmee zijn we bij het oude nieuws dat ik zo graag nog even kwijt wilde. De gouverneur daar heeft namelijk een maatregel genomen die de bezitters van hybride en elektrische auto’s treft. Zij betalen voortaan jaarlijks 64 dollar belasting. De redenering: die auto’s zijn zo zuinig en hebben daardoor zo weinig benzine nodig, dat ze onvoldoende bijdragen aan de accijnzen op benzine en diesel die nodig zijn voor het onderhoud van wegen waarvan ook zij gebruikmaken. Texas overweegt iets soortgelijks.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis