Woningcorporaties gaan huren fors verhogen

Foto ANP / Koen Suyk

Woningcorporaties gaan de huren de komende jaren fors verhogen. Tot 2017 stijgt de gemiddelde huur van 441 euro naar 543 euro. Op die manier willen de corporaties 22 procent meer huurinkomsten genereren, gelijk aan 550 miljoen euro extra per jaar.

Dat blijkt uit de jaarlijkse trendanalyse die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vandaag publiceert. De cijfers zijn gebaseerd op de eigen prognoses van 370 van de circa 390 corporaties in Nederland. Het WSW staat borg voor corporaties zodat ze goedkoper geld kunnen lenen om te bouwen.

De vraag is wie verhoging kan opbrengen

De extra huurinkomsten gebruiken de corporaties om de nieuwe verhuurdersheffing van het kabinet te betalen, die oploopt tot 1,75 miljard euro in 2017. Erik Terheggen, directeur beleid bij het WSW, zegt:

“Het is een flinke verhoging. De vraag is welke huurders de verhoging wel kunnen opbrengen en welke niet.”

Financiële risico’s corporaties groter

Ondanks de extra inkomsten, wordt het financiële risico voor corporaties groter, zegt Terheggen.

“Corporaties hebben maar weinig knoppen om aan te draaien. De extra huurinkomsten zijn genoeg om de verhuurdersheffing te betalen. Maar als de rente stijgt, en dat is een van de grootste kostenposten, dan hebben ze weinig middelen om dit op te vangen.”

Een mogelijkheid is meer verkoop van woningbezit, maar dat zien veel corporaties als kapitaalvernietiging.

De verwachting is dat de totale geborgde schulden van corporaties (circa 87 miljard euro) tot 2017 per saldo stijgen met 1,9 miljard euro. Hierdoor zullen de rentelasten toenemen.

Bouwplannen drastisch teruggeschroefd

Ook het borgingsstelsel in de sociale huisvesting komt meer onder druk te staan, volgens het WSW. Als het fonds(vermogen circa 477 miljoen euro) in financiële problemen komt, staan de corporaties onderling borg voor elkaar, en daarna het Rijk en de gemeenten.

Om te bezuinigen schroeven de corporaties hun bouwplannen de komende jaren drastisch terug, zo staat vanmiddag in NRC Handelsblad. In de komende vijf jaar willen de corporaties 105.000 woningen bouwen. Dat is bijna 30 procent minder dan de planning van vorig jaar.