Samsom steunt zoektocht Zijlstra voor alternatieven ‘toeslagenfabriek’

Foto ANP / Robin Utrecht

De Pvda “steunt de zoektocht naar alternatieven voor de toeslagenfabriek” in het Nederlandse belastingstelsel. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom tegen NRC.

Hij reageert op de oproep aan het kabinet van coalitiegenoot en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vanochtend bij NRC om een einde te maken maken aan alle inkomenstoeslagen in het belastingstelsel. Het gaat bijvoorbeeld om de zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Samsom:

“Al die toeslagen waren geen uitvinding van de PvdA, maar van het CDA. Onder het CDA én de VVD is het aantal toeslagen en de hoogte daarvan in vrij fors tempo toegenomen.”

Als het kabinet Rutte II stappen zou zetten om het toeslagenstelsel af te bouwen, dan is het voor de PvdA wel “cruciaal” dat lagere inkomens er niet op achteruit gaan, zo benadrukt Samsom.

‘Niet ondoordacht ingrijpen’

De PvdA’er waarschuwt voor ondoordacht ingrijpen:

“We moeten realistisch zijn. Dit systeem veranderen zonder grote inkomenseffecten is een hels karwei. Dat moet stapje voor stapje, en het zal vele miljarden kosten.”

Het afschaffen van allerlei toeslagen ligt maatschappelijk zeer gevoelig, zegt Samsom:

“Kijk maar naar wat er gebeurde toen wij met de VVD in het regeerakkoord afspraken besloten de zorgtoeslag af te schaffen en die te vervangen door een inkomensafhankelijke zorgpremie. De VVD wilde daar uiteindelijk weer vanaf.”

Zijlstra wil de nadelige inkomenseffecten die het afschaffen van toeslagen op lage inkomens zou hebben, compenseren door lagere belastingen voor deze groepen. Maar Samsom wijst erop dat veel mensen met lagere inkomens meer aan toeslagen van de overheid ontvangen dan dat ze aan belasting betalen. Om voor hen inkomensachteruitgang te voorkomen, moeten zij dus geld van de overheid blijven ontvangen. “En dat noem je een toeslag, of een basisinkomen.”

    • Derk Stokmans