‘Regel euthanasie bij dementie beter’

Artsenorganisatie KNMG wil dat de Euthanasiewet wordt aangescherpt zodat duidelijk wordt hoe artsen moeten omgaan met schriftelijke wilsverklaringen van zwaar demente patiënten. Ze besprak dat vandaag met minister Schippers (Volksgezondheid, VVD).

Veel artsen, vooral specialisten ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisartsen), ervaren bij dementie een spanning tussen Euthanasiewet en hun beroepsnormen. Van de wet mag een arts bij zwaar demente patiënten overgaan tot euthanasie als hun doodswens eerder in een schriftelijke wilsverklaring is vastgelegd. Anderzijds eist de wet dat een arts altijd toetst of een euthanasieverzoek „vrijwillig” en „weloverwogen” wordt gedaan. Veel artsen vinden dat ze een euthanasieverzoek niet kunnen toetsen bij patiënten met wie geen communicatie meer mogelijk is. Voor hen is euthanasie dan uitgesloten, ook mét wilsverklaring. De KNMG deelt dit standpunt.

Oud-minister Els Borst van Volksgezondheid, die de Euthanasiewet ontwierp, zei eerder dit jaar in het tv-programma Zembla „teleurgesteld” te zijn in deze uitleg van de wet. Zij zou vandaag op uitnodiging van Schippers bij het overleg zijn.

Het aantal euthanasieverzoeken van demente patiënten groeit. In 2010 werden bij de regionale toetsingscommissies 25 gevallen van euthanasie bij demente patiënten gemeld, een jaar later 49. In 2011 beoordeelde de toetsingscommissie voor het eerst ook toepassing van euthanasie bij een wilsonbekwame patiënt als ‘zorgvuldig’. Het betrof een 64-jarige die al acht jaar alzheimer had.