Noodlijdend Friesch Dagblad vraagt geld aan lezers

Het Friesch Dagblad, het enige zelfstandige christelijke regionale dagblad van Nederland, zit in zwaar weer. De krant heeft op korte termijn een half miljoen euro nodig om te kunnen voortbestaan. Deze week krijgen abonnees een ‘bedelbrief’ in de bus, met de vraag geld te geven.

Het FD kan nog acht weken vooruit, bevestigt voorzitter Pieter Boomsma van de Vereniging Het Friesch Dagblad, eigenaar van de krant. Geld is nodig om schulden af te kunnen lossen. Hoe groot die zijn wil Boomsma niet zeggen. Hij heeft er vertrouwen in dat lezers en abonnees hun krant opnieuw te hulp schieten. „Het Friesch Dagblad is eigendom van de leden van de vereniging en die waren enthousiast over dit plan.” In 2006 leenden en schonken lezers binnen enkele weken enkele tonnen aan hun krant.

Het Friesch Dagblad (oplage 14.000, 35 redacteuren) praat momenteel over samenwerking met het christelijke Nederlands Dagblad over onder meer uitwisseling van kopij en gezamenlijke advertentieverkoop. Hoofdredacteur/directeur Sjirk Kuiper van het Nederlands Dagblad (oplage 25.000) ziet samenwerking als versterking van de christelijke journalistiek in Nederland. Kuiper kent het FD, waar hij eerder tien jaar als redacteur werkte.

Overigens sluit Boomsma een overname door de Noordelijke Dagblad Combinatie, uitgeefster van de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden, niet uit. In april klopte ‘it deiblêd’, in 1899 opgericht door de gereformeerde predikant H.H. Kuijper, tevergeefs voor een lening van 1 miljoen euro aan bij FB Oranjewoud, het fonds dat eerder de Leeuwarder Courant redde en aandeelhouder is van de NDC. Volgens Boomsma deed de NDC onlangs een „royaal bod” voor overname. „Maar het voortbestaan van het Friesch Dagblad kon men maar voor drie jaar garanderen. Dat hebben we afgewezen.” Pieter Sijpersma van de NDC hoopt dat het FD gered wordt. „Ik ben voor een veelkleurige pers. Bovendien wordt het FD door ons gedrukt en bezorgd; ook daarom is het niet in ons belang als de krant verdwijnt.”