Natuurveiling in geding

Een regelrechte schande vinden ze het. Staatsbosbeheer veilt zestien stukjes natuur in het Overijsselse Daarle, de eerste dertig van 17.000 hectare. Stichting Das & Boom probeerde dat gisteren bij de rechter in Den Haag tegen te houden.

Juridisch staat niets de verkoop in de weg, meent Staatsbosbeheer. De politiek heeft nu eenmaal bepaald dat er moet worden bezuinigd. Verkocht terrein houdt trouwens bescherming. „De bestemming blijft natuur.” En anders kan de provincie nog ingrijpen, aldus Staatsbosbeheer.

Op die redenering valt volgens Das & Boom veel af te dingen. Eigenlijk is volgens de actiegroep natuur alleen „veilig” bij de Staat, want alleen die is verplicht de neergang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Niet alleen door natuur niet te verstoren maar óók door natuurgebiedjes zoals in Daarle te onderhouden.

De rechter stelde af en toe een vraag. Wat er zou gebeuren als bijvoorbeeld Natuurmonumenten de natuurterreinen die ze in eigendom heeft gekregen van de Staat, óók zou verkopen. Advocaat Van den Tweel van Staatsbosbeheer: „Dat kan de Staat niet verhinderen.” Voorzitter Jaap Dirkmaat van Das & Boom: „Dat zou onbehoorlijk zijn.”

Uitspraak 22 mei.