'Leerplicht ruimer voor thuiszitters'

Kinderombudsman Marc Dullaert pleit voor ruimere interpretatie van de Leerplichtwet. Dit moet bevorderen dat kinderen die extra zorg behoeven en niet naar school kunnen, thuis onderwijs krijgen. Het gaat om kinderen die lichamelijke of psychische problemen hebben, hoogbegaafd zijn of gepest worden en structureel thuiszitten.

De Kinderombudsman presenteerde vandaag zijn rapport ‘Van leerplicht naar leerrecht’. Hij doet aanbevelingen om de 5.000 thuiszitters weer onderwijs te bieden.

De kinderen met extra zorg vinden moeilijk een school omdat scholen liever geen probleemgevallen aannemen. Bovendien zijn de kinderen niet in staat om vijf dagen in de week naar school te gaan. Dat is een probleem; want dat moet van de Leerplichtwet. Als kinderen thuis komen te zitten verliezen ze vaak het recht op onderwijs en is er geen geld voor andere vormen van onderwijs.

„Als we de wet vrij interpreteren en kinderen, die daar absoluut niet toe in staat zijn, niet meer verplichten om vijf dagen op school te komen dan ontstaan er maatwerkmogelijkheden”, zegt Dullaert. Het kind kan dan ingeschreven blijven staan op school en het geld kan dan voor andere vormen van onderwijs gebruikt worden. „Denk aan thuisonderwijs of particulier onderwijs.”

Dullaert pleit ook voor een ‘thuiszittersakkoord’, dat getekend moet worden door onder meer het ministerie van Onderwijs, PO-raad (basisonderwijs) en Ingrado (leerplichtambtenaren. „Met het akkoord moet duidelijk zijn dat iedereen er hetzelfde over denkt: we leveren kinderen maatwerk én denken in termen van leerrecht in plaats van leerplicht.”

Interview: pagina 9

    • Juliette Vasterman