denken@nrc.nl

Jet, doe iets voor jonge vrouwen tijdens de uitputtingsslag in de bloei van hun leven

vindt Susanne van der Velde, chirurg in opleiding uit Den Haag

Beste minister Jet Bussemaker. Wat me nog het meest irriteerde was uw uitspraak dat u ook niet alle antwoorden heeft, maar dat u vooral wil aansporen: ‘jongens, we moeten het hier met elkaar over blijven hebben’. Lekker makkelijk, Jet. Ik denk dat de generatie jonge vrouwen die u aanspreekt met name op zoek is naar daadkracht. Uw uitspraak ‘Ik kan dit werk ook alleen maar doen omdat ik een man heb die veel taken overneemt’ (Trouw van afgelopen zaterdag) spreekt boekdelen.

Blijkbaar vindt u toch ook dat úw taken moeten worden overgenomen. En blijkbaar ziet u ook in dat u uw werk alleen maar kan doen als het thuis goed geregeld is. En dat is nou net waar de schoen wringt. Hier zou u, als overheid, juist goede voorzieningen moeten treffen, onder andere door goede betaalbare kinderopvang aan te bieden. Weer die kinderopvang? Ja, want kinderopvang gaat tijdtechnisch vaak samen met een essentieel moment in de carrière van eindtwintigers/dertigers. Zij moeten dan juist laten zien wat ze waard zijn. En dan helpt het niet dat de kinderopvang korte openingstijden kent waardoor je laat komt en als eerste het pand moet verlaten of dat je driekwart van je salaris weg kan schrijven. Jet, doe dus wat voor de jonge vrouwen tijdens de uitputtingsslag in de bloei van hun leven, in plaats van het doen van lege constateringen.

Zet twee recensenten altijd tegenover elkaar

vindt Sem van der Wal

Prachtig om te zien hoe twee recensenten lijnrecht tegenover elkaar staan, in nrc.next van 10 mei over de film The Grandmaster. Aangezien recensies veel invloed kunnen hebben op de publieke opinie en de belangen kunnen schaden van mensen die werk maken, zou je verwachten dat er meer achter moet zitten dan een individu die zijn subjectieve mening laat horen.

Het zou ideaal zijn wanneer je een grote groep willekeurige mensen over een werk laat oordelen en de gemiddelde opinie als voetstuk voor een recensie gebruikt. Hoewel mij dat in de praktijk onhaalbaar lijkt. Zet tenminste altijd twee recensenten lijnrecht tegenover elkaar, zodat je je kunt laten beïnvloeden door een positieve als wel een negatieve mening, en wij vanuit het midden onze eigen mening kunnen vormen.

    • Susanne van der Velde
    • Sem van der Wal