Advies kraakt wet zorgplicht

Extra zorgplicht voor particuliere klanten van banken en verzekeraars hoeft niet in de wet vastgelegd te worden. Consumenten die het slachtoffer zijn van onzorgvuldig handelen hebben genoeg mogelijkheden om schadeloos gesteld te worden.

Die conclusie trekt de Raad van State in een advies dat gisteren is gepubliceerd. Volgens het adviesorgaan van de regering valt zelfs niet uit te sluiten dat mensen minder eigen verantwoordelijkheid nemen, omdat hun belang „in belangrijke mate door de financiële dienstverlener moet worden behartigd”.

Minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) wil een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners vastleggen in de wet. Dit moet waarborgen dat financiële dienstverleners in het belang van de klant handelen. In het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt gesteld dat „producten die niet in het belang zijn van de klant” niet mogen worden verkocht.

Volgens de Raad van State is de zorgplicht voor banken en verzekeraars al in het civiele recht geregeld en kan een ontevreden klant naar de rechter stappen voor schadeloosstelling. Het adviseurorgaan stelt dat het voorstel daarom „deels nader dient te worden overwogen”.

Ondanks het kritische oordeel van de Raad van State heeft Dijsselbloem het wetsvoorstel gisteren naar de Kamer gestuurd. Het voorstel regelt ook de verplichting voor banken om kapitaalbuffers aan te houden.