Tegenvaller van 350 miljoen om gat Europa te dichten

Brussel. Europese ministers van Financiën besloten gisteren in Brussel 7,3 miljard euro te betalen om een gat van 11,4 miljard in de Europese jaarbegroting 2013 te dekken. Volgens de Ierse minister Noonan, die de onderhandelingen leidde, „zou de rest later dit jaar kunnen worden overgemaakt”.

Minister Jeroen Dijsselbloem, die zo’n 350 miljoen euro zal moeten vinden, noemde dit „een tegenvaller voor de Nederlandse begroting”.

Eurocommissaris Lewandowski van Begrotingszaken had de 11,4 miljard extra gevraagd omdat hij anders oude rekeningen niet kan betalen. Zijn probleem is dat de jaarbegroting 2013 (133 miljard euro) deel uitmaakt van een meerjarenbegroting van zeven jaar. Aan het begin van die zeven jaar bepalen lidstaten hoeveel geld er naar onderwijs, landbouw en dergelijke gaat. Zij storten geld in de EU-pot en beslissen welke projecten de Commissie in gang zet. De Commissie voert die instructies uit en tekent contracten. Na vijf, zes jaar stromen de meeste rekeningen binnen. De begroting voor 2013 is de laatste van deze meerjarenbegroting. Contracten die nu aflopen, werden getekend vóór de crisis. Intussen bezuinigen lidstaten en beknibbelen ze op Europese uitgaven. Maar de Commissie zit klem: zij mag niet rood staan of geld overhevelen van het ene potje naar het andere. Tegelijkertijd heeft ze de contractuele verplichting om te betalen.

In 2012 deed hetzelfde probleem zich voor. Toen schoven ministers 9 miljard aan onbetaalde rekeningen door naar 2013. Volgens Commissievoorzitter Barroso „gaat het niet over de Commissie die meer geld vraagt, maar om lidstaten die beloftes moeten nakomen.” De Europese begroting bedraagt 1 procent van het Europese bbp. 5,8 procent gaat naar EU-administratie. 94,2 procent stroomt als subsidie terug naar de lidstaten.

Nederland, Finland en Groot-Brittannië waren gisteren tegen betaling. De rest wilde de 7,3 miljard overmaken, ook omdat het Europees Parlement anders de komende meerjarenbegroting 2014-2020 niet goedkeurt. Dit is de eerste in de Europese geschiedenis die kleiner is dan de vorige. Als het parlement haar blokkeert, blijft de oude meerjarenbegroting van kracht, plus inflatiecorrectie. Dan zijn landen duurder uit.